Protest pracowników telekomunikacji

Wczoraj (22 listopada) w Warszawie odbyła się manifestacja związkowców z NSZZ "Solidarność" Pracowników Telekomunikacji, którzy protestowali przeciwko planom podziału Telekomunikacji Polskiej.

Jak informuje Rzeczpospolita, związkowcy wręczyli Annie Streżyńskiej, prezesowi UKE pismo, w którym zażądali m.in. wskazania podstawy decyzji o przeprowadzeniu podziału funkcjonalnego TP, a także analiz skutków wprowadzenia tego podziału.

Przedstawiciele zarządu Telekominikacji Polskiej otrzymali z kolei pismo, w którym związkowcy domagają się m.in. utrzymania dotychczasowych warunków pracy w spółce (chcą odstąpienia od planów przesunięcia pracowników TP do firmy zewnętrznej), a także podwyższenia o 10 proc. wynagrodzeń zasadniczych wszystkich pracowników TP, objętych ponadzakładowym układem zbiorowym pracy.

Monika Tomkiewicz