W poszukiwaniu zagubionych taśm

Co można zrobić, jeżeli zaginie kontener taśm magnetycznych przesyłanych do centralnego archiwum? Przede wszystkim taśmy wysyłane poza ośrodek powinny być szyfrowane. Jednak szyfrowanie, chociaż uniemożliwia odczytanie danych zawartych na tych taśmach przez osoby niepowołane, nie pomoże bezpośrednio w ich odnalezieniu.

Nowa usługa, którą firma Fujifilm ma zamiar uruchomić w przyszłym roku, może okazać się doskonałym uzupełnieniem szyfrowania, pozwalając na lokalizowanie zgubionych lub umieszczonych w niewłaściwym miejscu kaset, w szczególności kaset zawierających taśmy półcalowe. Urządzenie Fujifilm Tape Tracker przypomina właśnie taką kasetę, ukrywającą funkcjonalność GPS i trzyzakresowej telefonii komórkowej. Wystarczy włożyć je do kontenera, w którym nie będzie się niczym wyróżniać, a zapewni możliwość śledzenia przesyłki.

Fujifilm zamierza jednocześnie oferować usługę internetową pozwalającą na ustalenie lokalizacji Tape Tracker na mapie i uzyskiwanie informacji o jego stanie, np. o poziomie naładowania baterii.

Kolejnym interesującym zastosowaniem jest śledzenie wysyłki taśm, poprzez rejestrowanie jej postępów w stałych odcinakach czasu na mapie dostępnej z przeglądarki.

Firma zamierza też zaoferować swoim klientom zestaw SDK (Software Development Kit), który pozwoli im projektować własne aplikacje i integrować je z własnym oprogramowaniem zarządzania.

Krytyczne elementy tego rozwiązania to czas działania baterii i dokładność lokalizacji. Według zapewnień firmy, urządzenie ma cechy rozwiązania przemysłowego: jest wielokrotnie dokładniejsze niż konsumenckie systemy GPS i charakteryzuje się dużą dokładnością działania oraz możliwością konfigurowania trybu pracy uwzględniającego stopień wykorzystania zasilania. Jeżeli przesyłka monitorowana jest np. co 20 minut, to można go ustawić na przełączanie się w tryb uśpienia w tym cyklu, po każdej transmisji współrzędnych i statusu.

W takiej konfiguracji bateria powinna wystarczyć na ok. tydzień. Firma ocenia, że jeżeli Tracker jest ustawiony na aktywację raz dziennie, to bateria może wystarczyć na rok czasu.

Józef Muszyński