Zawiązano Koalicję na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

Celem KRESI jest "stworzenie platformy dialogu i współdziałania środowisk i organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz propagowania wiedzy i podejmowania wspólnych działań służących jego budowie".

Pierwszym działaniem KRESI było przesłanie na ręce premiera Donalda Tuska, wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rafała Grupińskiego pisma z apelem o umieszczenie w expose premiera tezy o znaczeniu i potrzebie budowania społeczeństwa informacyjnego. "W krajach starej Unii Europejskiej wzrost PKB w 25% jest związany z użyciem nowych technologii informacyjnych. Wzrost produktywności pracy w 40%. Jeśli Polska ma być krajem nowoczesnym, w którym młodzi ludzie chcą żyć i budować swoją przyszłość, musimy stworzyć najlepsze warunki dla budowy społeczeństwa informacyjnego, co wyrówna szanse rozwoju dla Polaków bez względu na to, gdzie żyją i skąd się wywodzą " - napisali w liście członkowie KRESI.

Przewodniczącym Prezydium Koalicji KRESI został Krzysztof Szubert - przewodniczący Komisji BCC ds. Informatyki i Telekomunikacji, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Chełpiński - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji oraz Józef Orzeł - Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Sekretarzem Koalicji KRESI została zaś Bożena Skibicka - Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Jak piszą członkowie założyciele, koalicja KRESI ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niej przystępować osoby prawne legitymujące się udokumentowanym dorobkiem po wcześniejszej akceptacji zgłoszonych kandydatur. Członkami założycielami Koalicji są: Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO i Stowarzyszenie Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Źródło: BCC

Computerworld