Hitachi poszerza ofertę iSCSI

Hitachi wprowadził do swoich systemów pamięci masowych klasy średniej (AMS; Adaptable Modular Storage i WMS; Workgroup Modular Storage) ulepszenia, dzięki którym rozwiązania te wspierają technologię iSCSI.

Firma oferuje obecnie wieloprotokołowe połączenia we wszystkich produktach klasy średniej, od najbardziej rozbudowanego systemu AMS1000 do popularnego systemu WMS100.

Hitachi wprowadził do swojej oferty router QLogic SANbox 6140 iSCSI-to-Fibre Channel (produkowany przez QLogic), który wspiera uniwersalne połączenia SAN sprzęgające pamięci masowe z serwerami, wykorzystując do tego celu protokoły iSCSI oraz Fibre Channel. Dzięki zastosowaniu w systemach Hitachi AMS 200, AMS 500 i WMS100 nowych technologii, można je jednocześnie podłączać do wielu typów sieci pamięci masowych.

Systemy pamięciowe klasy średniej Hitachi AMS i WMS uzupełniają platformy Universal Storage Platform V oraz Hitachi Universal Storage Platform VM, pełniąc rolę pamięci warstwowej lub archiwalnej. Wykorzystując zewnętrzne usługi wirtualizacyjne kontrolerów Hitachi Intelligent Virtual Storage, użytkownicy mogą integrować wymienione powyżej systemy i kontrolować je z poziomu jednej konsoli zarządzania.

Janusz Chustecki