Awaria monitoringu dróg

W wyniku kolizji drogowej uszkodzone zostało łącze internetowe obsługujące system monitoringu polskich dróg. Przestało działać ponad 220 kamer.

"W wyniki kolizji drogowej została zniszczona centrala pośrednia operatora telekomunikacyjnego. Awaria ta skutkuje tylko i wyłącznie brakiem obrazu z kamer i nie ma wpływu na pracę służb drogowych odpowiedzialnych za utrzymanie zimowe.

Wymieniana jest cała centrala łącznie z fundamentem, obudową i urządzeniami telekomunikacyjnymi. Awarii uległy łącza podstawowe i łącza zapasowe, w związku z tym obraz z kamer internetowych jest chwilowo niedostępny.

Operator - Telekomunikacja Polska S.A. - zapewnił nas, że awaria zostanie usunięta jeszcze dziś to jest 27.11.2007r." - podała na swojej stronie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Computerworld