GUS: 41% gospodarstw domowych posiada internet

W 2007 r. 41% gospodarstw domowych oraz 92% przedsiębiorstw posiada dostęp do internetu- wynika z danych GUS, który w swoim raporcie wskazuję na postęp w rozpowszechnianiu dostępu do sieci.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki badania wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies - ICT) w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne oraz w przedsiębiorstwach.

Według ostatniego badania NetTrack w III kwartale b.r. 41,3% Polaków korzystało z internetu, natomiast według danych GUS- 41% Polaków.

Gospodarstwa domowe

Jak czytamy w raporcie, liczba gospodarstw domowych posiadających dostęp do internetu w miejscu zamieszkania przekroczyła 5 mln (41% ogółu), w tym aż 3,7 mln korzysta z połączeń szerokopasmowych (30% ogółu). W porównaniu do 2006 r. ich liczba zwiększyła się o 8 pkt. proc. czyli o prawie 1 mln.

Regularnych internautów, tzn. tych, którzy korzystają z internetu conajmniej raz w tygodniu jest 39% wszystkich osób w wieku 16-74 lata. Zdecydowanie najczęściej korzystają oni z internetu w domu, w pracy lub w szkole/na uczelni.

Do najpopularniejszych czynności w sieci zalicza się wysyłania i odbierania e-maili (32%), wyszukiwanie informacji o towarach i usługach (27%) oraz korzystania z czatów i forów dyskusyjnych (26%).

Według danych GUS, dynamicznie rozwija się bankowość internetowa oraz handel online. Od 2005 r. liczba osób korzystających z usług bankowych przez internet wzrosła o 2 mln. W 2007 r. 4,6 mln osób kupowało lub zamawiało przez internet towary lub usługi do użytku prywatnego- to wzrost z ok. 12% do 16% ogółu mieszkańców Polski w wieku 16-74 lata.

Przedsiębiorstwa

Tymczasem w przedsiębiorstwach dostęp i korzystanie z internetu jest powszechne. Komputery z dostępem do internetu wykorzystywane były przez 92% przedsiębiorstw oraz 26% pracujących. Ponad połowa polskich firm posiada szerokopasmowy dostęp do sieci.

W 2003 r. przez internet kupowało 10% przedsiębiorstw, podczas gdy w 2006 r. ponad dwa razy tyle (22%). W ciągu ostatnich lat rozwinął się polski e-commerce- w 2003 r. przez internet sprzedawało 4% przedsiębiorstw, natomiast w 2006 r.- 9%.

Przy wysyłaniu wiadomości podpis elektroniczny stosowało 17% przedsiębiorstw, 7% - otrzymywało faktury elektroniczne, a 3% - wysyłało faktury elektroniczne.

Badanie ICT przeprowadzono w kwietniu 2007 r. na próbie 8,3 tys. gospodarstw domowych oraz 14,1 tys. przedsiębiorstw.

Zuzanna Szybisty