Spray: telewizja i szybki internet

Spółka, która dostarcza usługi telekomunikacyjne dla klientów indywidualnych na terenie Warszawy, zmieniła strategię działania, kładąc szczególny nacisk na usługi video (telewizja kablowa, telewizja cyfrowa, filmy na żądanie) oraz na szybką transmisję danych.

Efektem dokonywanych zmian w strategii działania jest przeprowadzenie przez Spółkę w 2007 roku szeregu inwestycji telekomunikacyjnych, a wśród nich budowa stacji nadawczej telewizji kablowej, systemu światłowodowego obejmującego swym zasięgiem do 300.000 mieszkań w Warszawie, osiedlowych sieci szybkiej transmisji danych NGN (next generation network) oraz centrum zarządzania siecią i system teletransmisji. Dzięki inwestycjom od 1 grudnia br. Spray udostepni w pierwszych osiedlach telewizję cyfrową i telewizję wysokiej rozdzielczości HDTV. W przyszłym roku wprowadzi natomiast kolejne usługi, w tym telewizję na żądanie.

Spółka przyjeła też bardziej przyjazną dla klientów filozofię sprzedaży usług. Ceny oferowane klientom ustalone zostały na bazie niskich marż, a wszystkie nowe umowy zawierane są na czas nieokreślony.

Dzięki nowej strategii Spray zamierza w ciągu 2 lat pozyskać na terenie Warszawy i okolic 100 tys. abonentów, co przełoży się na 160 - 180 tys. sprzedawanych miesięcznie usług. Spółka zamierza zainwestować w tym okresie ok. 100 mln złotych pochodzących z zysku i źródeł zewnętrznych. W planach Spray jest również rozpoczęcie świadczenia usług na terenie dużego miasta w południowej Polsce w 2008 r.

Źródło: Spray SA

Monika Tomkiewicz