Gry jednak szkodzą?

Badacze z University of Michigan ogłosili, że znaleźli dowody na to, iż brutalne gry wideo szkodzą dzieciom. Badania prowadzone przez Rowella Huesmanna i Brada Bushmana były współfinansowane przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób. Naukowcy przeanalizowali dane z 50 lat badań i uznali, że brutalne gry wideo stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W analizie, opublikowanej w piśmie Journal of Adolescent Health, stwierdzono, że tego typu gry są drugim pod względem ryzyka czynnikiem szkodliwym dla zdrowia społeczeństwa. Pierwszym wpływ palenia tytoniu na raka płuc.

"Badania jasno wykazują, że wystawienie na wirtualną przemoc zwiększa ryzyko, że dzieci i dorośli będą zachowywali się agresywnie" - powiedział Huesmann. Naukowcy dowiedzieli się, że dzieci, które grają w gry pełne przemocy i identyfikują się z bohaterami, z większym prawdopodobieństwem będą zachowywały się agresywnie, niż dorośli używające takich gier. Efekt jest taki sam w przypadku kobiet i mężczyzn.

Huesmann dodaje, że nie wszystkie dzieci są jednakowo narażone na wpływ gier - wiele zależy od indywidualnych uwarunkowań psychicznych. Z artykułem można zapoznać się na stronach Journal of Adolescent Health.

Mariusz Błoński