Referencyjna architektura WiMAX Wave 2

Angielska firma picoChip (specjalizująca się w rozwiązaniach radiowych zaprezentowała referencyjną architekturę femtokomórki o nazwie PC6532 WiMAX Wave 2. Jest to obecnie jedyne tego typu rozwiązanie wspierające standard WiMAX Wave 2 i pełną technologię IO-MIMO, integrujące na jednym układzie scalonym warstwy fizyczną i MAC (PHY + MAC).

Mobilny standard WiMax Wave 2 (poprzednia wersja standardu nosiła nazwę WiMAX Wave 1) wykorzystuje technologię MIMO (Multiple Input Multiple Output) oraz inteligentne anteny. PC6532 obsługuje jednoczesne transmitowanie danych w obu kierunkach: w kierunku do użytkownika z szybkością do 34 Mb/s (wspierając techniki Matrix A i Matrix B), oraz w kierunku od użytkownika z szybkością do 8 Mb/s (wspierając techniki MRC i UL-CSM).

Układy scalone oparte na referencyjnej architekturze PC6532 będą używane do budowania stacji bazowych WiMAX kolejnej generacji, które będą obsługiwać mobilnych klientów. Poprzednia referencyjna architektura (PC6530 WiMAX Wave 1) przeszła niedawno z pozytywnym wynikiem testy IOT (Interoperability Testing) przeprowadzone przez WiMAX Forum. Firma picoChip zapowiada, że pełna referencyjna architektura i oprogramowanie pozwalające przechodzić na rozwiązania PC6532 WiMAX Wave 2 zostaną udostępnione w drugim kwartale 2008 r.

Janusz Chustecki