Trend Micro udostępnia pierwszy produkt DLP

Firma udostępniła swój pierwszy produkt do ochrony przed wyciekiem danych (DLP) - LeakProof 3.0.

LeakProof jest produktem przejętym w październiku wraz ze spółką Provilla. Najnowsza wersja produktu współpracuje z użytkownikiem końcowym, chroniąc przed wyciekiem danych na punktach końcowych sieci.

Większość wycieków danych związanych jest działaniami lub zaniedbaniami użytkowników wewnętrznych i środki zaradcze, jakie się zazwyczaj stosuje, to monitorowanie działań pracowników. Natomiast LeakProof umożliwia definiowanie ramek dialogowych pojawiających się na ekranach komputerów pracowników w związku z potencjalną możliwością wycieku wrażliwych danych. Te dialogowe ramki mają edukować użytkowników końcowych w zakresie odpowiedniego postępowania z poufną informacją.

Oprogramowanie zbiera "odciski palców" wrażliwych dokumentów i monitoruje ich użycie, umożliwiając blokowanie ich drukowanie lub kopiowanie na nośniki wymienne, takie jak np. pamięć USB.

Administratorzy mogą przygotowywać odpowiednie ramki alertów, wyjaśniające użytkownikowi jaki rodzaj akcji został podjęty, i z jakiego powodu, oraz odsyłające go do miejsca (URL) gdzie może uzyskać więcej szczegółów. LeakProof 3.0 daje też możliwość ustawienia wymogu szyfrowania danych przed udostępnieniem ich w sieci, z użyciem mechanizmów zapewnianych przez produkt.

Dostępna jest także nowa wersja - LeakProof Anti-Leak Agent - przeznaczona wyłącznie do skanowania punktów końcowych, w tym również serwerów, pod kątem wrażliwej informacji. Ocenia ona także ryzyko wycieków danych w wypadku ich udostępniania.

Produkt jest kompatybilny z Windows Vista , Office 2007 i Yahoo Messenger.

Józef Muszyński