Sektor telekomunikacyjny w rękach Ministerstwa

Andrzej Panasiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, chce żeby ministerstwo stało się ośrodkiem koordynującym strategię rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Wiceminister nie pochwala dominującej roli Urzędu Komunikacji Elektronicznej w administrowaniu rynkiem i braku współpracy między urzędem a ministerstwem w kluczowych sprawach. Jak informuje Rzeczpospolita, Andrzej Panasiuk chce korzystać z prawnych środków do kontroli poczynań UKE. Resort zlecił już prawną analizę projektu podziału operatora narodowego, forsowanego przez UKE. Wiceminister podkreślił też, że od harmonijnej współpracy resortu i UKE zależy, jak szybko zostanie znowelizowane prawo telekomunikacyjne.

Monika Tomkiewicz