Rosnące zapotrzebowanie centrów danych na energię elektryczną

Dwa dni temu ukazał się raport sponsorowany przez AMD, dotyczący serwerów i centrów danych pracujących na całym świecie, w aspekcie rosnącego zapotrzebowania takich instalacji na energię elektryczną.

Autorem raportu jest Jonathan Koomey (naukowiec pracujący w Lawrence Berkeley National Laboratory, profesor Stanford University). Można w nim przeczytać, że pomimo budowania coraz to bardziej energooszczędnych serwerów, pobór elektryczności przez centra danych na całym świecie podwoił się w pierwszej połowie obecnej dekady.

Dokument analizuje pobór energii elektrycznej przez centra danych pracujące w pięciu regionach świata: w USA, Europie Zachodniej, Japonii, Azji/Pacyfiku (wyłączając Japonię) oraz w reszcie świata (w grupie tej znalazły się między innymi kraje Europy Wschodniej, w tym Polska).

Średni roczny wzrost poboru energii elektrycznej na całym świecie przez centra danych (licząc lata 2000 do 2005) wyniósł 16%. Pierwsze miejsce (23%) zajmuje tu region Azji/Pacyfiku (nie licząc Japonii). W Europie Zachodniej średni roczny wzrost poboru mocy wyniósł 17%.

Pobór energii elektrycznej przez centra danych pracujące na całym świecie podwoił się w od roku 2000 do roku 2005, osiągając poziom 123 mld kWh. W 2000 r. 40% energii elektrycznej pobieranej przez centra danych na całym świecie przypadało na Stany Zjednoczone (centra danych pracujące w Europie pobierały 25%, a Japonia nieco ponad 10%).

Przewiduje się, że w 2010 roku na centra danych pracujące w USA przypadnie 34% energii elektrycznej pobieranej przez takie instalacje pracujące na całym świecie. W tym samym czasie wzrośnie znacznie zapotrzebowanie na energię elektryczną przez centra danych pracujące w regionie Azji/Pacyfiku (do 16%).

Cały raport znajduje się tutaj.

Janusz Chustecki