IDC: polski rynek IT wart ponad 8 mld USD

Inwestycje IT polskich przedsiębiorstw w 2007 przekroczą 8 mld USD - podaje IDC. Oznacza to wzrost o 22% wobec roku 2006. W ciągu pięciu najbliższych lat wydatki na informatykę będą rosły rocznie średnio o 12,8%. Znaczący wzrost rynku jest związany z popytem ze strony firm telekomunikacyjnych, użyteczności publicznej i logistycznej, uruchomieniem funduszy unijnych oraz zagranicznymi inwestycjami.

W 2006 roku polskie firmy wydały na informatykę 6,65 mld USD - o 17,3% więcej niż przed rokiem. W roku 2007 inwestycje IT wzrosną o 22% do ponad 8 mld USD.

Największym odbiorcą IT jest sektor telekomunikacyjny, publiczny, transportowy, użyteczności publicznej - 22,1% rynku w 2006. Największe inwestycje czyniły firmy telekomunikacyjne, znaczący udział miała liberalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw sektora utilities - uważają analitycy IDC. Najwięcej pieniędzy wydano na usługi, sprzęt sieciowy, komputery PC oraz oprogramowanie. W roku 2007 wydatki IT wzrosną o dalsze 17% w omawianym sektorze.

Drugą największą grupą odbiorców IT w Polsce jest sektor przemysłowy - 21,5% (wzrost o 20% rok do roku). Najwięcej spółki z tego sektora inwestowały w systemy ERP i logistyczne oraz usługi. Na trzecim miejscu znalazł się sektor finansowy z udziałem 14,7% ze wzrostem wydatków poniżej 10% w skali roku. Sektor finansowy inwestował głównie w narzędzia IT wspomagające zgodność z regulacjami prawnymi, w rozbudowę i unowocześnianie systemów CRM i innych fragmentów infrastruktury IT. Podobne trendy inwestycyjne w sektorze finansowym będą występować w kolejnych latach

W ciągu pięciu najbliższych lat wydatki na informatykę w Polsce będą rosły rocznie średnio o 12,8%. Wzrost oczekiwany jest w we wszystkich sektorach, ale ze znacznym udziałem małych i średnich przedsiębiorstw - prognozuje IDC.

"Komputery PC będą nadal stanowić największy fragment inwestycji IT w ciągu dwóch-trzech lat " - mówi Arun Chandramohan, senior analyst, IDC CEMA." Oczekujemy jednak, że z czasem największą częścią - staną się usługi IT ".

Andrzej Maciejewski