Najważniejsze wydarzenia 2007 wg. dostawców Internetu

2007 rok był dla polskich internautów niezwykle interesujący. Znacznie zwiększyły się maksymalne przepustowości oferowanych łącz, w dużym stopniu również spadły ceny. Największych dostawców Internetu w Polsce zapytaliśmy, co według nich zasługuje na miano najważniejszego wydarzenia na rynku usług dostępowych w Polsce i na jakie zmiany możemy liczyć w nowym, 2008 roku.

Większość dostawców Internetu odpowiada zgodnie: najważniejszym wydarzeniem mijającego roku była liberalizacja rynku spowodowana między innymi uwolnieniem dostępu do pętli abonenckiej i podobnych usług (jak np. BSA). Dzięki temu na rynku usług telekomunikacyjnych pojawiły się nowe firmy, a kilka już istniejących zaproponowało nowe usługi. Nas interesuje przede wszystkim, co znaczyć to może dla polskich internautów. Przedsatwicielom dostawców internetu zadaliśmy dwa pytania:

- Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku?

- Co może zmienić się w 2008 roku?

Oto ich odpowiedzi:

Jacek Kalinowski, rzecznik grupy TP

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku?

Bardzo istotnym wydarzeniem dla rynku w 2007 roku było wprowadzenie ofert bazujących na umowach BSA (bitstream access), które dają naszej konkurencji możliwość świadczenia dostępu do Internetu z klientom Telekomunikacji Polskiej i z wykorzystaniem naszej infrastruktury. Dla TP problemem jest to, że zgodnie z decyzją regulatora musi sprzedawać konkurentom hurtowy dostęp do sieci poniżej własnych kosztów. Mimo sytuacji, która daje przewagę cenową konkurencyjnym operatorom, neostrada tp nadal jest najchętniej wybieranym przez klientów dostępem do Internetu. Dzieje się tak, ponieważ TP walczy o klienta jakością i ceną oferując mu najbardziej elastyczną i kompleksową ofertę.

Co może zmienić się w 2008 roku?

Trend spadku cen będzie się utrzymywał, jednak jego siła nie będzie już tak wyraźna jak w 2007 roku. Operatorzy będą bardziej skłonni by w tej samej cenie oferować klientom zwiększenie prędkości czy dodatkowe usługi, niż obniżkę ceny. W najbliższych miesiącach nie należy się spodziewać zmiany technologicznej na masową skalę, która mogłoby wpłynąć na koszt świadczenia usług szerokopasmowych, a pośrednio na ceny.

Jaromir Łaciński, Prezes GTS Energis

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007

Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego pod kątem dostępu do sieci szerokopasmowej w technologii DSL dla indywidualnych Klientów. Sytuacja ta spowodowała znacznie zaostrzoną walkę wśród operatorów, a przy tym spadek cen za dostęp do Internetu. Wymienić tez trzeba sprzyjające działania UKE na rzecz rozwoju konkurencji.

Co może zmienić się w 2008 roku?

Pytanie o rozwój usług dostępowych dla klientów indywidualnych jest o tyle trudne, że spadek cen na rynku i równoległe zwiększanie przepustowości pociągają za sobą dodatkowe inwestycje w infrastrukturę, a co za tym idzie - dodatkowe generowanie kosztów przez operatorów. To, czy uda się w istotny sposób je zmniejszyć, będzie zależało od sprzyjającej koniunktury na rynku telekomunikacyjnym.

Jeżeli chodzi o plany - kluczowe dla nas będą usługi zintegrowane, czyli takie, które stwarzają możliwość dla naszych Klientow biznesowych outsorsowania ich potrzeb biznesowych, które są na połączeniu komunikacji i IT

Adam Kuriański, Dyrektor Technologii i Sieci Sferia SA

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku i dlaczego?

Spróbowałbym się ograniczyć tylko do usług dostępowych w dziedzinie radiowej, ponieważ temat usług dostępowych to bardzo szerokie zagadnienie. Myślę, że dynamika obserwowana na rynku uniemożliwia bycie na bieżąco jeżeli chodzi o sieci kablowe. Według mnie jednym z ważniejszych wydarzeń były uruchamiane i działające w sposób komercyjny sieci dostępowe, oparte na systemach czwartej generacji - WIMAX-sie. Jest to początek rozwoju tego standardu. Pojawienie się ich w tym roku uważam za największe osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o systemy stabilne, dostępne od jakiegoś czasu na rynkach, uważam że najistotniejszym było - zacznę może od swojego podwórka - ukazanie się stabilnej wersji standardu dostępowego EVDO rev-A. Mówimy tutaj o przepływnościach rzędu 3,1 Mb/s / 1,8 Mb/s w zależności od kierunku. Ze światka czysto europejskiego to oczywiście różne wersje systemu HSDPA, HSUPA - odpowiednio szybkie rozwiązania dostępu radiowego.

Obniżka cen będzie wynikała raczej z rozwoju samego rynku, a nie ze względu na technologie. Jeżeli będzie duża konkurencja na rynku i pojawią się nowi gracze, to najprawdopodobniej również ulegnie zmianie cena, którą będzie płacił abonent końcowy. Przecież weźmy pod uwagę jak wielka jest konkurencja na rynku usług dostępu do internetu - jest DSL, system kablowy z kolejnymi nowymi jego wersjami. Są dostępy do internetu typu DOXIS wykorzystywane przez operatorów telewizji kablowej oraz różne systemy radiowe - w tym przypadku dominuje tutaj UMTS i HSDPA, ale również my ze swoim produktem opartym na technologii CDMA. Przewija się jeszcze WIMAX. Jeżeli będzie tylu graczy, to myślę że nie zostanie to bez wpływu na cenę dla użytkownika końcowego.

Co może zmienić się w 2008 roku?

Po pierwsze będzie następowała ewolucja techniczna. Będą się pojawiały nowe stabilne wersje systemów. Mowa tu o rozwiązaniach dostępnych komercyjnie, czyli możliwości uaktualnienia stacji bazowych i systemów tak , żeby było to dostępne dla użytkownika. Jak również, co jest bardzo ważne- ale niestety wielu o tym zapomina - to stabilne urządzenia dla abonenta. Ponieważ z reguły harmonogram wdrażania nowych systemów wygląda następująco:

1. Najpierw w laboratoriach planuje się system i wykonuje się pierwsze próby.

2. Później umożliwia się wyprodukowanie infrastruktury.

3. W ostatniej fazie pojawiają się stabilne urządzenia dla użytkownika końcowego.

Myślę, że w roku 2008 rozwój będzie postępował w tych trzech kierunkach. Deweloperzy i badacze na całym świecie będą sprawdzali i wprowadzali nowe algorytmy kodowania. Będą się zastanawiali, jak w radiu upychać więcej. Drugi krok to będzie próba dostarczania na rynek sprzętu, infrastruktury radiowej, który będzie wdrażał te systemy zaprojektowane wcześniej. A trzecim krokiem będą masowo dostępne urządzenia końcowe dla użytkowniku. Myślę, że 2008 rok nie będzie się niczym różnił, choć prawdopodobnie może nastąpić pewne przyspieszanie.

Piotr Nesterowicz, Dyrektor Generalny Tele2 Polska

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku i dlaczego?

Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem na polskim rynku dostępu szerokopasmowego było wprowadzenie w życie Bitstream Access (BSA). Dzięki wprowadzeniu BSA operatorzy alternatywni mogą wreszcie zaistnieć na rynku, który w dużej mierze był do tej pory zmonopolizowany przez TP, która dysponuje jedyną ogólnopolską siecią dostępową z blisko 10 milionami aktywnych łączy.

Co może zmienić się w 2008 roku?

Ceny w przyszłym roku mogą jeszcze spadać, jednak nie należy się już spodziewać aż tak znaczących obniżek jak w roku bieżącym. Bazując na ofercie hurtowej z rabatem od ceny detalicznej, operatorzy alternatywni, oferujący usługi na bazie sieci TP mają bowiem ograniczone możliwości manewru. Sytuacja może się zmienić dopiero wtedy, gdy konkurentom TP uda się uzyskać dostęp do pętli lokalnej (LLU). Z deklaracji naszej firmy i naszych konkurentów wynika, że w przyszłym roku powinny wreszcie ruszyć tego typu projekty. Niestety są one kosztowne a do tego czasochłonne i na ich efekty trzeba będzie zaczekać.

Joanna Ciesielska, rzecznik prasowy Netia

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku?

Moim zdaniem, najważniejsze jest znaczne przyspieszenie liberalizacji rynku telekomunikacyjnego: dostęp do pętli lokalnej, możliwość korzystania z sieci TP przez operatorów niezależnych (BSA, WLR, LLU) i oferowania przez nich konkurencyjnych usług, które są tańsze niż usługi TP. W styczniu Netia pierwsza rozpoczęła komercyjne świadczenie usługi bitstream access i odebrała TP ponad 40 tys. klientów usług szerokopasmowych. Klienci rezygnowali z neostrady (z powodu zmiany regulaminu mogli to zrobić bez opłat wyrównawczych). Od tego czasu ponad 80 tys. klientów TP zdecydowało się skorzystać z Internetu Netii. W tym roku widoczna jest po raz pierwszy prawdziwa konkurencja wśród dostawców usług szerokopasmowych, operatorzy prześcigają się w proponowaniu atrakcyjnych ofert (po raz pierwszy pojawiły się oferty, w których przez rok lub ponad rok klient może korzystać z internetu za darmo - Netia zaproponowała taką opcję jako pierwsza, następnie Tele2 wprowadziło ofertę 15 miesięcy za darmo). Ważne jest to, że obecnie operatorzy mogą korzystać z sieci TP i kierują własne oferty do ponad 10 mln klientów TP.

Warto również zwrócić uwagę na aktywne działania UKE. Urząd bardzo zwraca uwagę na implementację przepisów liberalizacyjnych, nakłada kary, dba o równe szanse operatorów.

Z naszych obserwacji wynika, że coraz więcej klientów, którzy wcześniej nie korzystali z Internetu, decyduje się na zakup usługi i najprawdopodobniej wynika to z konkurencyjnych ofert, możliwości wyboru operatora oraz większych możliwości nabywczych społeczeństwa.

Inne ważne wydarzenia to: realizacja programów rządowych dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego - podpisanie porozumień trójstronnych (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marszałkowie województw ściany wschodniej i operatorzy) w celu wykorzystania funduszy unijnych w ramach rządowego programu stworzenia rónych szans i braku wykluczenia informacyjnego. Netia wzięła w tym programie udział, będziemy uczestniczyć w przetargach, tym bardziej, że mamy możliwość wykorzystania technologii Wimax, która daje możliwość świadczenia wszystkich usług , również dostępu do internetu, a jest dość szybkim sposobem budowy sieci.

Co może zmienić się w 2008 roku?

Konkurencja wymusiła spadek cen i zwiększenie transmisji, co więcej - TP w tym roku ze względu na konkurencję została zmuszona do zniesienia limitów transmisji danych. Jeszcze rok temu podstawową prędkością było 512 kbit/s, dziś podstawą jest 1 Mbit/s. To jest wypadkowa wolnego rynku.

Na polskim rynku usługi internetowe nadal są bardzo proste, podstawowe. Co prawda nie odbiegamy zbytnio od poziomu państwa zachodnich, jeśli chodzi o stosowane technologie, bo poza sieciami stacjonarnymi, pojawiły się u nas także sieci bezprzewodowe - w tym wprowadzony przez nas w ubiegłym roku WiMax - to jednak odróżnia nas tempo dochodzenia do wielu rozwiązań, z których państwa zachodnie korzystają już od dawna. Wynika to przede wszystkim z historycznych uwarunkowań, a w szczególności od tempa deregulacji rynku telekomunikacyjnego. Co więcej, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, Polska wypada bardzo słabo, jeśli chodzi o liczbę osób korzystających z sieci.

Mam wrażenie, że Internet jest dziś wręcz przeładowany treściami, do których niekiedy bardzo trudno jest się dostać. Uzyskanie jakiejkolwiek szczegółowej informacji wymaga od internauty doskonałego orientowania się w zasobach sieci i metodach jej przeszukiwania. Nadal jednak nie ma treści, która byłaby spakowana w jedną paczkę i dostarczona w prosty sposób użytkownikowi nawet w taki sam sposób, jak to się dzieje w telewizji, gdzie wciskając klawisze pilota wchodzimy na kanały tematyczne, które nas interesują i wiemy, co w nich znajdziemy. Tego w Internecie na razie nie ma. Warto oferować pakiety internetowe bardzo dobrze dostosowane do zainteresowań klienta. Na przykład: jeśli jestem miłośnikiem sportu i chcę właśnie z Internetu czerpać informacje o sporcie, to powinienem mieć dostęp do clipów, najnowszych wiadomości, wiadomości archiwalnych, analiz itp. Każdy użytkownik, odpowiadając na proste pytania będzie mógł skonfigurować sobie własny profil, by dostawać z Internetu tylko to, co go interesuje, bez zbędnych śmieci, które czasami podsuwają wyszukiwarki. Musi to być jednocześnie proste w usłudze, bo tylko wtedy Internet może być efektywnie wykorzystany.

{{dalej}}

Jarosław Pijanowski, dyrektor sprzedaży i marketingu UPC Polska

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku?

W 2007 z pewnością ważne były decyzje UKE, które pozwoliły alternatywnym operatorom na świadczenie usług na łączach TPSA i wynikająca z tego migracja klientów oraz wzrost liczby użytkowników Internetu. Korzystna dla rynku okazała się także rywalizacja na promocje i oferowanie coraz lepszych usług w coraz niższej cenie, również w UPC. Takie działania operatorów przyczyniły się do znacznego wzrostu liczby użytkowników Internetu. Tylko przez cztery miesiące od stycznia do kwietnia 2007 r. przybyło ich ponad milion. UPC również zanotowała bardzo zadowalający wzrost: w porównaniu z ubiegłym rokiem mamy dwa razy więcej użytkowników, na koniec czerwca zanotowaliśmy ponad 247 000 abonentów tej usługi. Rośniemy w siłę, na polskim rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu zajmujemy obecnie pozycję drugiego największego dostawcy po TP S.A. i zamierzamy ją utrzymać.

Innym ważnym trendem na rynku, na jaki warto zwrócić uwagę, jest wzrost prędkości. We wrześniu br. UPC wprowadziła przełomową prędkość dla klientów indywidualnych - 20 Mb/s, którą zaoferowaliśmy w ramach naszej usługi chello ultra. Wytyczyliśmy nowy standard i Polska zbliżyła się znów o krok do poziomu oferowanego w innych, nieco bardziej zaawansowanych krajach.

Widać zresztą, że sami klienci oczekują coraz większych prędkości. 512 kb/s postrzegają już jako jedną z najniższych przepustowości, dzięki promocjom operatorów decydują się na wyższe, 1-2 Mb/s, które jeszcze dwa lata temu wcale nie były standardem na rynku.

Co może się zmienić w 2008 roku?

Będzie rosła rola takich operatorów jak my, oferujących potrójną usługę. Dzięki chociażby atrakcyjnym promocjom na łączone usługi będziemy skutecznie powiększać istniejącą bazę klientów i walczyć o nowych. Inną kwestią jest jakość - w UPC stawiamy na to, aby za zbliżoną lub niższą cenę w porównaniu z konkurencją oferować lepszą jakość, wyższe parametry techniczne i lepszą obsługę klienta. Jestem przekonany, że udział sektora telewizji kablowej oferujących triple play w rynku internetowym znacznie wzrośnie.

Jeśli chodzi o przepustowości, to tutaj również jest jeszcze pole do popisu. Obecnie oferujemy najszybszy na rynku internet o prędkości do 20 Mb/s. Jesteśmy liderem rynku klientów indywidualnych jeśli chodzi o prędkości dostępu, przewiduję, że - podobnie jak w przeszłości - inni operatorzy będą starali się pójść w nasze ślady, jak najbardziej więc możliwy jest więc wzrost przepustowości. To naturalny rozwój rynku, widoczny chociażby w krajach Europy Zachodniej. Upowszechniają się usługi multimedialne, które wymagają wysokich przepustowości (wideo na żądanie, zaawansowane gry komputerowa, IPTV), co będzie sprzyjało większemu popytowi na szybsze usługi dostępowe.

Jerzy Trzaskowski, Dyrektor Departamentu Rynku Telekomunikacyjnego Multimedia Polska:

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku?

Za najważniejsze wydarzenia na rynku dostępowym możemy po pierwsze uznać wprowadzenie BSA, czyli dostępu innych operatorów telekomunikacyjnych do pętli abonenckiej Telekomunikacji Polskiej, po to aby móc oferować sprzedaż usług szerokopasmowej transmisji danych na konkurencyjnych warunkach. Po drugi ważnym zdarzeniem jest wprowadzenie WLR, czyli usługi hurtowego dostępu do sieci, w której operator przejmuje obsługę połączeń telefonicznych od innego operatora wraz z pobraniem abonamentu. Oba te kroki poczynione przez narodowego regulatora z pewnością zwiększą konkurencję w obszarze usług telekomunikacyjnych.

Co może zmienić się w 2008 roku?

Rok 2008 upłynie dla spółki pod znakiem wprowadzania kolejnych nowości dla klientów. Dzięki możliwościom techniki cyfrowej już w niedługim czasie abonenci korzystający z usług Multimedia Polska będą mieć dostęp do nowych usług takich jak:

- Time-Shift TV, która umożliwi przeglądanie zarejestrowanych programów telewizyjnych nadawanych w ciągu ostatniego tygodnia.

- Zakupy (T-commerce) - możliwość realizowania zakupów za pośrednictwem telewizji na zasadach podobnych do zakupów przez komputer, ale w dużo wygodniejszy sposób. Wystarczy użyć pilota od set-top-box (dekodera).

- Gry, także sieciowe, dające możliwość grania zarówno z komputerem jak i dekoderem.

- Mail i komunikator.

Strategia spółki przewiduje także wprowadzenie telefonii komórkowej. Naszą misją jest dostarczenie klientowi pełnego pakietu usług: telekomunikacji, informacji i rozrywki.

Joanna Pasynkiewicz, Dyrektor Marketingu, Sprzedaży i Obsługi Klienta Aster

Jakie wydarzenia na rynku usług dostępowych były najważniejsze w 2007 roku

Najistotniejszym wydarzeniem 2007 roku było wydanie przez UKE decyzji o uwolnieniu pętli lokalnej. Dzięki temu operatorzy alternatywni uzyskali możliwość oferowania usług telekomunikacyjnych na łączach TP S.A. Efektem tej decyzji jest pojawienie się na rynku nowych graczy - TELE2, Netia - a tym samym zwiększenie konkurencyjności. Operatorzy konkurują przede wszystkim wysokością opłat miesięcznych oraz poprzez podwyższanie parametrów prędkości transferu danych.

Co może się zmienić w 2008 roku?

W dalszym ciągu będziemy obserwować wzrost konkurencyjności na rynku. Operatorzy będą konkurować przede wszystkim zwiększaniem parametrów prędkości transferu danych. Nie należy się jednak spodziewać znaczących ruchów cenowych.

Krzysztof Pietrzak