ZUS zmodyfikuje system informatyczny

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawarł dwie umowy z firmą Prokom Software. Pierwsza z nich jest umową uzupełniającą na modyfikację, rozbudowę i konserwację oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego, druga dotyczy świadczenia usług administrowania i eksploatowania systemu.

Jak informuje Gazeta.pl, umowy zostały zawarte na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. i są związane z umową główną na dostawę i wdrożenie Kompleksowego Systemu Informatycznego, zawartą pomiędzy ZUS-em i Prokomem. Modyfikacja systemu jest niezbędna do obsługi wypłat emerytur z I i II filara.

Monika Tomkiewicz