Grupa GTS CE przejęta przez fundusze inwestycyjne

Fundusze Columbia Capital, M/C Venture Partners i Innova Capital zawarły umowę zakupu 100% udziałów w Grupie GTS CE. Sprzedaje je fundusz GML. Zakończenie transakcji nastąpi w pierwszym kwartale 2008 r. GTS CE zarządza grupą operatorów na terenie Polski, Czech, Węgier, Słowacji i Rumunii.

Grupa GTS CE - należy do niej w Polsce GTS Energis - świadczy również usługi dla klientów w krajach, takich jak Ukraina, Łotwa, Słowenia, Bułgaria, Chorwacja i Serbia. Działalność firmy skupiona jest głównie na dostarczaniu usług klientom biznesowym. W 2007 r. przychody grupy GTS CE będą na poziomie 393 mln euro, a wynik EBITDA na poziomie 69 mln euro.

"Grupę GTS CE widzimy jako atrakcyjną inwestycję, której podstawę stanowi jej rozwinięta miejska i długodystansowa sieć światłowodowa, unikalna w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, oferująca atrakcyjne perspektywy wzrostu. Ta akwizycja jest znaczącą inwestycją dla wszystkich udziałowców Konsorcjum i z zainteresowaniem patrzymy na dalszy rozwój tych aktywów " - mówi Krzysztof Krawczyk, partner Innova Capital.

Źródło - GTS Central Europe

Computerworld