BEA włącza systemy ERP do architektury SOA

Firma wprowadziła na rynek produkt BEA SmartConnect 3.0, wykorzystujący koncepcję architektury SOA, który usprawnia komunikację z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Rozwiązanie ma przyspieszać wdrażanie, modernizację i integrację systemów ERP.

BEA SmartConnect 3.0 jest skalowalnym rozwiązaniem usprawniającym wymianę informacji, które ma umożliwiać szybkie tworzenie nowych aplikacji w architekturze SOA, wykorzystując usługi zawarte w systemach ERP. Do usprawniania wymiany informacji i ułatwiania integracji najważniejszych usług z produktami BEA WebLogic i AquaLogic, rozwiązanie wykorzystuje BEA AquaLogic Service Bus.

Rozwiązanie wykorzystuje funkcję tworzenia puli połączeń, która optymalizuje ich liczbę, co z kolei pozwala na zwiększenie skalowalności systemu. BEA SmartConnect 3.0 oddziela warstwę logiczną aplikacji ERP od procesów biznesowych wyższego poziomu, co ma zwiększać elastyczność i szybkość wdrażania systemu, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu ryzyka projektu. Dynamiczne przekierowanie pozwala na łatwe przełączanie pomiędzy różnymi wersjami aplikacji ERP.

Premiera BEA SmartConnect 3.0 miała miejsce podczas konferencje BEAWorld w Szanghaju, która odbyła się w połowie grudnia 2007 r.

Józef Muszyński