Pieniądze na PESEL2 trafią do przedsiębiorców

Za względu na opóźnienia w realizacji projektu PESEL2, część funduszy unijnych przeznaczonych na ten program informatyczny, zostanie przekazana na dostacje dla przedsiębiorców.

Jak informuje Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego chce przeznaczyć część niewykorzystanych 70 mln zł unijnej dotacji na wsparcie dla przedsiębiorców w Poddziałaniu 2.2.1 w programie Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Przepisy unijne pozwalają przeznaczyć na ten cel ok. 50 mln zł.

Pozostałe 20 mln zł resort chce przeznaczyć na dofinansowanie innego projektu informatycznego w administracji rządowej. Jak podaje GP, warunkiem jest jednak ukończenie projektu przed końcem czerwca tego roku.

Monika Tomkiewicz