Trend Micro OfficeScan 8.0 z zaporą Intrusion Defense Firewall

Firma poinformowała o wyposażeniu oprogramowania OfficeScan 8.0 w moduł Intrusion Defense Firewall (IDF), który rozszerza zakres ochrony na punkty końcowe sieci.

Intrusion Defense Firewall (IDF) przenosi funkcjonalność hostowego systemu zapobiegania włamaniom na punkty końcowe sieci. Moduł IDF ma zapewnić przechwytywanie szkodliwych elementów komunikacji sieciowej już w punktach końcowych, zanim dostaną się do sieci.

Moduł osłania luki w zabezpieczeniach po ich ujawnieniu, zanim jeszcze zostaną udostępnione łatki korygujące. Intrusion Defense Firewall łączy technologię kontroli kontekstowej i szczegółową kontrolę pakietów. Stosowane aplikacje i systemy mogą być chronione po wdrożeniu niestandardowych filtrów, dostosowanych do określonych cech tych aplikacji i systemów.

Józef Muszyński