Xeon kontra Opteron

Po tym gdy Paul Otellini (szef firmy Intel) powiedział, że układy Xeon są obecnie jednymi z najbardziej energooszczędnych procesorów, niezależna firma konsultingowa Neal Nelson przetestowała produkty Intela i AMD, i doszła do wniosku, że nie jest to tak oczywiste.

Firma przeprowadziła 57 testów i stwierdziła, że w przypadku 36 testów procesory Opteron (AMD) okazały się być bardziej energooszczędnymi układami niż układy Xeon.

Testy wykonano przy użyciu serwerów wyposażonych w 2, 4, 6 i 8 GB pamięci RAM, zwiększając stopniowo ich obciążenie. Wyniki pokazały, że przy określonych poziomach obciążenia i konfiguracjach serwery wyposażone w układy Xeon są od 2,4 do 11,7% bardziej energooszczędnymi systemami obliczeniowymi niż serwery wyposażone w układy Opteron.

W przypadku innych poziomów obciążeń i konfiguracjach, serwery wyposażone w układy Opteron były bardziej energooszczędnymi systemami obliczeniowymi (o 9,2 do 23,1%) niż serwery zawierające układy Xeon. Gdy serwery znajdowały się w stanie bezczynności, systemy wyposażone w układy Opteron były bardziej energooszczędne od systemów wyposażonych w układy Xeon (o 30,4 do 53,1%).

Pobór mocy serwerów znajdujących się w stanie bezczynności jest bardzo ważnym parametrem, ponieważ serwery znajdują się w tym stanie przez długie okresy czasu. Przeprowadzone pod koniec 2006 r. testy (wykonane przez Robert Frances Group) wykazały np., że serwery pracujące w centrach danych znajdują się w stanie bezczynności przez 80 do 85% czasu.

Testy wykonane przez firmę Neal Nelson wykazały również, że:

1. Serwery zawierające więcej pamięci RAM pracują nie tylko szybciej, ale są również bardziej energooszczędne.

2. Wraz ze wzrostem pojemności pamięci RAM serwery zawierające układy Xeon sprawują się gorzej (chodzi o dynamikę wzrostu współczynnika energooszczędności) niż serwery zawierające układy Opteron.

3. Przy intensywnym obciążeniu układu CPU zadaniami, procesory Xeon oferują większą szczytową wydajność od procesorów Opteron (o 8 do 14%).

4. Przy intensywnym obciążeniu układów I/O zadaniami, procesory Opteron oferują większą szczytową wydajność od procesorów Xeon (o 11,3 do 19,4%).

Janusz Chustecki