Tańsze SMS-y w roamingu?

Zaniepokojona cenami SMS i transmisji danych w roamingu, Viviane Reding, komisarz ds. społeczeńtwa informatycznego i mediów, zapowiedziała, że przed końcem tego roku Komisja Europejska podejmie decyzje w sprawie ewentualnego nałożenia cen maksymalnych na te usługi.

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, z danych Europejskiej Grupy Regulatorów wynika, że we wrześniu 2007 r. średnia cena SMS wysyłanego przez obywatela Unii Europejskiej w roamingu do innego kraju Unii Europejskiej wynosiła 29 eurocentów, a 1 MB przesłanych danych kosztował 5,24 euro.

Polskie stawki roamingowej transmisji danych są natomiast dwa razy wyższe niż średnia europejska. Spadku cen SMS i transmisji danych można się jednak spodziewać dopiero w przyszłym roku.

Komisja Europejska zapowiedziała też, że do końca roku przedstawi swoje decyzje w sprawie sposobu naliczania opłat za rozmowy w europejskim roamingu.

Monika Tomkiewicz