McAfee: kompleksowa ochrona danych

Firma udostępniła rozwiązanie McAfee Total Protection for Data, które zapewnia ochronę i kontrolę poufnych danych. Nowe rozwiązanie, o scentralizowanym zarządzaniu, zapewnia funkcje szyfrowania punktów końcowych, sterowania urządzeniami oraz ochrony przed utratą danych.

Rozwiązanie ma chronić dane niezależnie od tego, jak są one używane, przechowywane i udostępniane oraz gdzie się znajdują, zapewniając monitorowanie i ochronę wszystkich kanałów komunikacji, w tym również poczty elektronicznej, komunikatorów, przesyłania plików, współużytkowania plików w modelu P2P i innych aplikacji. Funkcja szyfrowania punktów końcowych ma chronić przed skutkami utraty lub kradzieży komputera.

Dodatkowo funkcje audytu i logów, wraz z zestawem szablonów raportów i polityk, ułatwiają firmom zachowanie zgodności z przepisami o ochronie danych.

McAfee Total Protection for Data zapewnia m.in.: scentralizowane zarządzanie politykami i ich egzekwowanie, szyfrowanie danych w laptopach, komputerach stacjonarnych i innych urządzeniach, niszczenie danych w przypadku ich utraty lub kradzieży, zapobieganie przypadkowemu ujawnieniu danych poufnych, wymuszanie stosowania tylko autoryzowanych urządzeń, ustalanie rodzajów danych, które mogą być przenoszone do urządzeń zewnętrznych, stałe monitorowanie zachowań użytkowników, funkcje kontroli i raportowania oraz egzekwowanie wymagań wynikających z przepisów oraz polityki wewnętrznej firmy.

Rozwiązanie jest zintegrowane z oprogramowaniem McAfee ePolicy Orchestrator (ePO).

Józef Muszyński