HTML 5 na horyzoncie

W3C, organizacja zajmująca się opracowywaniem standardów sieciowych, opublikowała roboczą specyfikację języka HTML 5.

Od czasu publikacji HTML 4 w 1997 strony WWW zmieniły się nie do poznania. Zamiast statycznej zawartości ubogiej w elementy graficzne mamy dzisiaj witryny pełne multimedialnej zawartości. Pojawiły się rewolucyjne technologie, jak Ajax, które pozwalają użytkownikowi na zaawansowane interakcje ze stroną WWW. Aby sprostać nowym wyzwaniom, w marcu 2007 roku organizacja W3C (www.w3.org) powołała zespół HTML Working Group do opracowania nowej specyfikacji języka HTML. Opublikowano właśnie roboczą wersję HTML 5 jest.

Co nowego w HTML 5?

Najciekawsze z wprowadzonych nowości to funkcje API do tworzenia dwuwymiarowej grafiki, umieszczania na stronie dźwięku i filmów oraz ułatwiające interaktywną edycję dokumentów w przeglądarce WWW. Istotną zmianą jest też możliwość wykorzystania pojemności dyskowej po stronie użytkownika do trwałego przechowywania danych. Pojawią się nowe znaczniki, ułatwiające prezentację popularnych elementów. Są to m.in. <section>, <footer>, <nav> (do nawigacji) oraz <figure> (do dodawawania podpisów przy grafice i innych elementach umieszczonych na stronie). Tworząc stronę w HTML 5, webmaster może posługiwać się klasyczną składnią HTML lub składnią XML. Warto dodać, że w HTML 5 zrezygnowano z niektórych funkcjonalności, m.in. z ramek (frames) i kilku mało istotnych znaczników. Kompletny opis wprowadzonych zmian znajdziesz na stronie konsorcjum W3C.

Specyfikacja HTML 5 jest pierwszą opracowywaną według zasady Royalty-Free Patent Policy, która ma zapewnić, że wykorzystane w specyfikacji rozwiązania będą wolne od ewentualnych żądań związanych z zarejestrowanymi patentami.

Członkami W3C są m.in. AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia i Opera. Oprócz wymienionych, w pracach na specyfikacją HTML 5 pomagały firmy: BEA Systems, Cisco, France Telecom, Hewlett-Packard, mTLD Top Level Domain Limited, Oxford Brookes University, Queensland University of Technology, Stanford University, University of Innsbruck oraz U.S. Library of Congress.

Rafał Janus