Porozumienie MSWiA i operatorów w sprawie numeru 112

Dzisiaj (25 stycznia) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało z Telekomunikacją Polską i polskim operatorami komórkowymi porozumienie dotyczące europejskiego numeru alarmowego 112. Umowa umożliwi wdrożenie odpowiedniego systemu lokalizacyjnego i w konsekwencji przekazywanie służbom ratowniczym informacji o lokalizacji osoby wzywającej pomocy.

"Deklarujemy, iż dzięki wspólnemu zaangażowaniu wszystkich stron podpisujących niniejsze porozumienie, do końca pierwszego półrocza 2008 r. zostanie uruchomiony system, umożliwiający dostęp właściwym służbom do danych lokalizacyjnych osób dzwoniących na numer 112 " - twierdzi przedstawiciele MSWiA.

Europejski numer alarmowy 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. W sytuacji zagrożenia zdrowia, życia lub mienia osoby przebywające na terenie całej Unii wybierając numer 112, mają gwarancję połączenia się ze służbami ratowniczymi powołanymi do niesienia pomocy. Jednym z istotnych elementów przyspieszających działania służb ratowniczych jest posiadanie przez nie informacji o lokalizacji osoby dzwoniącej. Dzięki działaniom określonym w podpisanym porozumieniu spełnione zostanie ostatnie z wymagań stawianych państwom członkowskim UE przez Komisję Europejską w zakresie funkcjonalności numeru 112 (Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).

Zgodnie z umową, policja i służby ratownicze w niedalekiej przyszłości uzyskają bezpośredni dostęp do informacji o położeniu osoby dzwoniącej pod numer alarmowy 112, ustalanych na podstawie danych z masztów przekaźnikowych operatorów komórkowych - Polkomtela (Plus), Polskiej Telefonii Cyfrowej (Era), PTK Centertel (Orange) i P4 (Play). Uzyskane dane pozwolą służbom ratunkowym szybciej dotrzeć na miejsce zdarzenia i udzielić pomocy. "Jesteśmy przygotowani do świadczenia tej usługi pod względem technologicznym i organizacyjnym " - zapewnia Wojciech Dylewski, zastępca dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa, administracji i inwestycji, podpisujący porozumienie ze strony Polkomtela. Plus kilka lat temu uruchomił dwa numery ratunkowe umożliwiające połączenie z WOPR - 601 100 100 oraz TOPR i GOPR - 601 100 300.

Computerworld