Spór o ochronę danych osobowych internautów

Kolejne pomysły walki z piractwem w Internecie wymagają ujawniania danych osobowych internutów. Dostawcy usług internetowych mogą te dane ujawniać, jeśli odpowiedni zapis znajdzie się w ich prawie krajowym.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeł, że przepisy krajowe mogą, ale nie muszą, zobowiązywać do ujawniania danych osób wymieniających się muzyką w Internecie. Jak informuje dziennik Rzeczpospolita, zgodnie z orzeczeniem Trybunału, kraje członkowskie mogą wprowadzić zapis ograniczający ochronę danych osobowych. Uzasadnieniem może być ochrona praw autorskich.

Propozycję wprowadzenia zapisu, który zobowiąże dostawców usług internetowych do monitorowania przypadków łamania praw autorskich przez ich klientów rozważa Francja (Dostawcy Internetu mają tropić piratów)

Monika Tomkiewicz