HP: oprogramowanie zarządzania dla SOA

Firma udostępniła oprogramowanie i usługi, które mają pomóc przedsiębiorstwom we wdrażaniu SOA przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka niepowodzenia.

Udostępnione oprogramowanie, to nowe wydanie HP SOA Systinet do projektowania zarządzania usługami SOA oraz zarządzania cyklem życia tych usług poprzez poszerzoną integrację z HP SOA Manager.

HP SOA Systinet umożliwia projektantom kontrolowanie zgodność usług z regułami polityki, za pomocą wtyczki kontrolowania polityk opartej na Eclipse, w celu zapewnienia spełniania przez nie założonych wymagań jeszcze przed oddaniem do eksploatacji. Oprogramowanie wspomaga także graficzną nawigacje, zawansowane raporty, wyszukiwanie i poszerzone wsparcie zarządzania cyklem życia.

Jednocześnie nowe oprogramowanie HP SOA Registry Foundation, przeznaczone dla IVS, zapewnia standardowy sposób publikowania i wyszukiwania usług SOA. Może być ono zagnieżdżone w pakiecie aplikacyjnym.

Z kolei za pośrednictwem usług HP Validation and Implementation Service for SOA Governance, konsultanci HP mogą wspomagać użytkowników w procesie weryfikacji usług SOA, poprzez implementacje modelu zarządzania używającego oprogramowania HP Systinet. Usługa ta ma pomóc w optymalizowaniu wydajności aplikacji i infrastruktury SOA. Jednocześnie usługa HP Validation Service for SOA Quality ustala procesy zarządzania ryzykiem biznesowym w zakresie usług SOA.

HP poszerzyła również Governance Interoperability Framework (GIF), która ma upraszczać wymianę informacji pomiędzy oprogramowaniem SOA Systinet i technologiami innych dostawców.

Józef Muszyński