Telekomunikacja Polska zaskoczyła wynikami

Telekomunikacja Polska ogłosiła wyniki finansowe za ubiegły rok i prognozy na rok 2008. Wszystkie wyniki są znacznie lepsze od oczekiwań rynkowych.

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, TP S.A. zakończyła rok 2007 z zyskiem 2.273 mln zł wobec 2.094 mln zł zysku rok wcześniej. Obroty w minionym roku wyniosły 18.244 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2007 roku wyniosły natomiast 616 mln zł, co przewyższyło oczekiwania analityków, szacujących zysk netto grupy w tym okresie na 502,2 mln zł.

Prognozy Telekomunikacji Polskiej na rok 2008 też są lepsze niż oczekiwano. TP spodziewa się, że jej skonsolidowane przychody spadną w 2008 roku o 1,0% wobec spadku o 2,0% w roku ubiegłym - czytamy w Rzeczpospolitej. Marża operacyjna brutto ma wynieść 42-44% wobec 43% w 2007 roku.

Spółka zwiększyła też planowane środki na inwestycje, które mają w tym roku stanowić 14-16% przychodów. Pojawiły się także zapowiedzi podniesienia dywidendy za rok 2007 z do 1,50 zł na akcję wobec 1,40 zł wypłaconego z zysku za 2006 rok.

Monika Tomkiewicz