Nowe pakiety usług bezpieczeństwa Postini

Postini, oddział Google, zmienia sposób sprzedawania usług antyspamowych, antywirusowych i archiwizowania poczty elektronicznej, aby zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom tańsze i łatwiej dostępne zestawy tych usług.

Usługi Postini będą podzielone na trzy podstawowe pakiety o nazwach: Google Message Filtering, Google Message Security i Google Message Discovery. Według danych Google z usług tych korzysta obecnie 40 tys. przedsiębiorstw i 14 milionów użytkowników.

Usługa Google Message Filtering ma filtrować spam i kody złośliwe przenoszone przez pocztę elektroniczną w cenie 3 USD za użytkownika rocznie.

Za 12 USD można otrzymać Google Message Security zawierającą Google Message Filtering i dodatkowe elementy, takie jak zarządzanie polityką zawartości i kontrola naruszeń obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Google Message Discovery poszerza Google Message Security zapewniając roczne archiwizowanie wiadomości oraz zachowanie i rozpoznawanie danych w cenie 25 USD za użytkownika rocznie i roczne archiwizowanie danych.

Google nabyła firmę Postini w roku ubiegłym za ok. 525 milionów USD.

Józef Muszyński