WatchGuard: Firebox z SSL VPN

Firma włączyła do rodziny wielofunkcyjnych urządzeń zabezpieczających Firefox funkcjonalność SSL VPN, przekształcając je w zdalne bramy dostępowe dla urządzeń, które nie zawierają klienta IPSec.

Nowy mechanizm jest elementem wydania 10.0 systemu operacyjnego dla urządzeń Firebox Edge, Peak i Core, które zawiera także wsparcie VPN dla urządzeń Windows Mobile. Oprogramowanie obsługuje również protokóły SIP (Session Initiation Protocol) i H.323, które są niezbędne dla obsługi ruchu VoIP i telekonferencyjnego przez te urządzenia.

WatchGuard konkuruje na rynku rozwiązań UTM z takimi dostawcami, jak Astaro, Check Point, Cisco, Fortinet, Juniper i Sonic Wall.

Nowa wersja oprogramowania WatchGuard zawiera mechanizm blokowania spamu uzupełniony o subskrybowane usługi zapewniane przez Commtouch, które wykorzystują sensory rozmieszczone w różnych punktach internetu do wykrywania epidemii spamu. Oprogramowanie WatchGuard buforuje pocztę elektroniczną i wysyła jej załączniki do serwera Commtouch, który ocenia czy załącznik jest złośliwy.

W nowym wydaniu oprogramowania, WatchGuard odszedł od rozwiązania zapobiegania wtargnięciom Snort, decydując się na IPS firmy Endeavor Security, który zapewnia większy zestaw sygnatur kodów złośliwych.

Uaktualnione oprogramowanie rozszerza też zakres działania mechanizmów blokowania URL. Baza danych URL, która jest dostępna na serwerze WatchGuard, może być teraz przechowywana lokalnie w urządzeniach Firebox Edge.

Po stronie zarządzania firma uaktualniła silnik raportów, wprowadzając możliwość ich eksportu do bazy danych SQL (dotychczas tylko pliki nieformatowane), gdzie mogą być analizowane przez narzędzia dostawców niezależnych.

Józef Muszyński