Najpopularniejsze rozwiązania open source i dystrybucje Linuxa w firmach

Ubuntu i Red Hat są najbardziej popularnymi dystrybucjami Linuxa używanymi w amerykańskich przedsiębiorstwach. Najpopularniejszym systemem wirtualizacji jest VMware, a MySQL - systemem bazo danowym. Opublikowane statystyki są wynikiem badania Open Source Barometer.

Eksperci przeanalizowali odpowiedzi 35 tys. członków społeczności skupionej wokół narzędzi firmy Alfresco - producenta korporacyjnych systemów ECM publikowanych na licencji open source. W badaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele małych firm, jak i dużych korporacji. Dane zebrano w okresie od lipca do grudnia 2007 r.

Wśród użytkowników systemów z rodziny Linux największą popularnością cieszą się dystrybucje Ubuntu i Red Hat. Korzysta z nich odpowiednio 35% i 23% ankietowanych. Kolejne miejsca zajęły Debian (15%) i Suse (13%). Pozostałe 14% należy do innych, mniej znanych dystrybucji Linuxa.

W rodzinie systemów bazodanowych palma pierwszeństwa należy do MySQL. Z rozwiązań firmy przejętej niedawno przez Suna korzysta łącznie 60% klientów Alfresco. 14% z nich używa baz danych Oracle, a 13% - SQL Server firmy Microsoft. Najpopularniejszym serwerem aplikacji pozostaje Tomcat - korzysta z niego 72% ankietowanych. Pozostałe 18% należy do oprogramowania firmy Jboss. Natomiast firma VMware pozostaje największym dostawcą rozwiązań wirtualizacyjnych. Z systemu VMware korzysta ponad 61% badanych. Dalsze 16% należy do oprogramowania Microsot Virtual Server. Kolejne miejsca zajęły aplikacje firm Xen, Parallels i Virtual Iron.

Oprogramowanie Microsoftu zostało uwzględnione w badaniu jako ciekawostka. Najpopularniejszym z nich pozostaje Windows XP (63%). Około 28% klientów Alfresco używa Windows Server 2003, a tylko 2% Visty. Jeśli zaś chodzi o oprogramowanie biurowe, to największą popularnością nadal cieszy się pakiet Office. Używa go 2/3 firm uczestniczących w badaniu. Pozostała trzecia część korzysta z aplikacji OpenOffice, niektóre z Google Apps.

Piotr Waszczuk