Sybase wchodzi na rynek klastrowanych baz danych

Firma udostępniła Adaptive Server Enterprise (ASE) Cluster Edition, które ma konkurować na rynku klastrowanych baz danych z rozwiązaniami takimi, jak Oracle Real Application Clusters.

Oferta Sybase jest skierowana do użytkowników, którzy wymagają wysokiej dyspozycyjności swoich centrów danych. Wykorzystuje ona klastry współdzielonych dysków, gdzie pewna liczba instancji serwerowych ASE jest grupowana w klaster widziany jako pojedynczy system zarządzający tym samym zbiorem danych. Takie rozwiązanie pozwala na rozkładanie obciążeń aplikacyjnych na poszczególne instancje ASE. Oprogramowanie zapewnia automatyczną migrację uszkodzonych węzłów klastra.

ASE Cluster Edition pracuje na platformach Red Hat Enterprise Linux 4 i 5 (x86_64), Solaris 9 i 10 (SPARC 64-bity) oraz Suse Linux 9 i 10 (x86_64).

Józef Muszyński