Filtr internetowy strojony przez użytkowników

Firma OpenDNS udostępniła zasilaną przez użytkowników usługę klasyfikacji i filtrowania witryn internetowych, która ma uczynić filtrowanie bardziej precyzyjnym.

Usługa ma wspomagać użytkowników i administratorów systemów w blokowaniu miejsc internetowych, które mogą być niebezpieczne lub niepożądane. Firma zadebiutowała na rynku w roku 2006 udostępniając specjalizowane usługi DNS.

W tym samym roku OpenDNS udostępniła usługę PhishTank, która pracuje na zasadzie społecznościowej, pozwalając zarejestrowanym użytkownikom na przesyłanie ocen dotyczacych URL podejrzanych o związek z phishingiem. Dane dostarczane przez PhishTank są obecnie licencjonowane m.in. przez Yahoo i Mozilla.

W tym modelu firma zbudowała również system filtrowania treści internetowych, dopuszczając klasyfikowanie witryn internetowych przez zarejestrowanych użytkowników, według takich kategorii, jak 'gry', 'udostępnianie wideo', 'witryny społecznościowe' i inne - w sumie 30 kategorii.

Inni użytkownicy mogą przekazywać ocenę etykiet filtrowania przypisanych do poszczególnych URL, co ma zwiększać wiarygodność takiej oceny.

Jeżeli etykieta filtrowania danego URL przekroczy pewien poziom ocen, to taki URL jest włączany do odpowiedniej kategorii w systemie DNS. W miarę rozwoju usługi, ma być zwiększana również liczba obowiązujących kategorii.

Firma ma nadzieję, że system filtracji weryfikowany przez dziesiątki tysięcy użytkowników będzie bardziej dokładny w klasyfikacji miejsc internetowych.

Józef Muszyński