Unia Europejska: zalecenia dla technologii RFID

Komisja Europejska przygotowała robocze zalecenia dotyczące wdrażania technologii RFID w Unii Europejskiej w miejsce proponowanej legislacji formalnej w tym obszarze.

Komisja opracowała tekst zaleceń roboczych, które mają pomóc zarówno wytwórcom technologii RFID jak i jej potencjalnym użytkownikom we wprowadzaniu tej technologii bez naruszania prawa do prywatności. Do 25 kwietnia br. mają zakończyć się konsultacje w sprawie proponowanych zapisów w dokumencie. Rekomendacja ma wejść w życie na początku drugiego półrocza.

W Europie używane są dzisiaj następujące rozdaje układów RFID:

- Pasywne metki RFID, które nie mają własnego zasilania, a sygnał radiowy emitowany przez czytnik zasila układ w zakresie wystarczającym do uaktywnienie układów metki w celu wysłania krótkiej odpowiedzi. Odpowiedź ta zawiera zazwyczaj numer identyfikacyjny, który jednoznacznie identyfikuje pełną informację w bazie danych.

- Półpasywne metki RFID z wbudowanym źródłem zasilania, nie wymagające indukowania impulsu energetycznego z czytnika w celu zasilenia układu. Pozwala to na funkcjonowanie z dużo niższym poziomem sygnału i na większą odległość niż metki pasywne. Takie układy są istotnie droższe.

-Aktywne metki RFID wyposażone w pełne źródło zasilania. Są to układy bardzie złożone z dużo większą funkcjonalnością.

W roku 2006 na terenie Unii Europejskiej sprzedano 600 milionów metek RFID. Według prognoz Komisji w roku 2016 liczba układów RFID sprzedanych na terenie Unii Europejskiej ma wynosić 300 miliardów.

Józef Muszyński