USA: szerokopasmowy Internet zwiększa PKB

Analitycy z amerykańskiej organizacji Connected Nation, wyliczyli, że 7% wzrost liczby szybkich łączy internetowych przełożyłby się na wzrost PKB w USA o 134 mld USD. Za przykład posłużył stan Kentucky, którego 95% obywateli korzysta z łączy szerokopasmowych.

Dzięki realizacji projektu ConnectKentucky właśnie tam liczba szybkich łączy rosła najszybciej spośród wszystkich 50 stanów. Od 2002 r., kiedy rozpoczęto realizację projektu, liczba szerokopasmowych łączy wzrosła o 60%. Projekt ConnectKentucky jest realizowany przez prywatnych inwestorów przy wsparciu władz stanowych. Przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację projektu przekonują, że dodatkowe fundusze przyznane na rozwój sieci telekomunikacyjnej przez władze stanowe pozwoliły na zwiększenie tempa wzrostu liczby szerokopasmowych łączy o ponad 20%.

Analitycy szacują, że gdyby takie tempo rozwoju sieci szerokopasmowych utrzymało się w całych Stanach Zjednoczonych, powstałoby ok. 2,4 mln nowych miejsc pracy (praca zdalna, administracja sieciami, etc). Nowozatrudnione osoby miałyby zarobić ok. 100 mld USD. Poza tym z popularyzacji szybkich łączy miałyby wynikać również oszczędności w ochronie zdrowia (600 mln USD) i mniejsze zużycie paliw (6,4 mld USD).

Niższa misja dwutlenku węgla do atmosfery, wynikająca z mniejszej liczby podróży służbowych umożliwiłaby również sprzedaż limitu emisji dwutlenku węgla (tzw. kredy węglowy). Przychody wynikające z tego tytułu miały sięgnąć 18 mln USD. Badania pokazały również, że wykorzystanie dostępu do szybkich łączy w kontaktach z kadrą medyczną przyniosło oszczędności w wysokości ok. 200 USD rocznie na osobę. Wynikały one m.in. z możliwości nawiązania kontaktu z lekarzem za pomocą Internetu (telemedycyna) oraz zdalnego monitoringu stanu zdrowia.

W samym Kentucky liczba szerokopasmowych łączy rosła średnio w tempie 7% rocznie. Według analityków Connected Nation w ciągu 5 lat szybki dostęp do sieci przyczynił się do zwiększenia obrotów stanowej gospodarki o ok. 8 mld USD. Autorzy raportu mają nadzieję, że zestawienie korzyści ekonomicznych wynikających z rozwoju infrastruktury teleinformatycznej państwa przekona przedstawicieli naczelnych władz państwowych do wsparcia podobnych inicjatyw w pozostałych 49 stanach.

Piotr Waszczuk