Sygnity zarobiło w IV kwartale na czysto 43,3 mln zł

Mimo to, za dwanaście miesięcy roku 2007 firma miała stratę netto 80,4 mln zł. Rok wcześniej firma miała odpowiednio stratę 8,7 mln zł i 20,6 mln zł. Przychody w IV kwartale wyniosły 392 mln zł, a za cały rok 1,27 mld zł.

Na poprawę wyników finansowych w czwartym kwartale wpływ miała w głównej mierze sprzedaż aktywów. Przypomnijmy, za 28 mln zł ABG Spin odkupił od Sygnity część przedsiębiorstwa odpowiedzialną za informatyzację szpitali. W lutym br. spółka zbyła za 4 mln zł mniejszościowy pakiet udziałów w Europejskim Funduszu Hipotecznym. Sygnity planuje także sprzedaż w pierwszej połowie roku 1-2 spółek Grupy oraz prowadzi intensywną konsolidację w spółkach działających w obszarach serwisu i outsourcingu IT. Zapewne na poprawę wyników pierwszego kwartału br. wpłynie także sprzedaż poznańskiemu oddziałowi - za 15 mln zł - spółki Computerland Serwis.

Do końca I kwartału 2008 r. Sygnity planuje sprzedaż udziałów w kolejnej spółce. Zarząd prowadzi też ostatnią fazę negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch obszarów (transakcje nastąpić przed końcem marca). Jedna z nich dotyczy zapewne sprzedaży systemu PetroStation.CL. Kierownictwo prowadzi też działania dotyczące sprzedaży trzech kolejnych obszarów działalności oraz zdefiniowało i prowadzi analizę pod kątem sprzedaży następnych. W sumie spółka zamierza pozyskać do końca kwietnia 2008 r. ze sprzedaży niekluczowych części przedsiębiorstwa 50-60 mln zł (dotąd zrealizowano 32 mln zł).

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, dobry wynik to także efekt restrukturyzacji. W ostatnim kwartale 2007 r. spółka osiągnęła 14,5 mln zł oszczędności z tytułu "restrukturyzacji kosztów nieosobowych i uruchomiła procesy redukcji zatrudnienia o 365 osób ". W ramach porządkowania struktury wewnętrznej włączono sektor zdrowia (obecnie tylko obsługa NFZ) do sektora publicznego i połączono funkcjonujące dotąd dwie komórki sprzedażowe funkcjonujące w tym sektorze. Sygnity rozpoczęło też pracę nad wdrożeniem jednolitych systemów wspomagających zarządzanie sprzedażą, jej realizacją i finansami we wszystkich kluczowych spółkach Grupy Kapitałowej.

W IV kwartale 2007 r. zarząd Sygnity przeprowadził też działania w celu poprawy sytuacji finansowej spółki. Spółka wyemitowała nowe akcje za ponad 30 mln zł, wykupiła też część obligacji zamiennych (na kwotę 25 mln zł) oraz poprawiła strukturę kapitału obrotowego, dzięki czemu udało się zmniejszyć zadłużenie Grupy z 277 mln zł do 106 mln zł.

Adam Jadczak