SUSE Linux dla sklepów

Novell udostępnił SUSE Linux Enterprise w wersji "Point of Service", zoptymalizowanej pod kątem zastosowania w systemach informatycznych obsługujących handel detaliczny.

SUSE Linux Enterprise Point of Service oparty jest na systemie SUSE Linux Enterprise 10 i stanowi środowisko do uruchamiania aplikacji POS oraz oferuje mechanizmy centralnego zarządzania.

Nowy Linux wyposażono w funkcje wspomagające wykorzystanie go w dużych, wielowarstwowych środowiskach POS, używanych w dużych sieciach handlowych. Ma on zapewniać szybkie wdrażanie i łatwą aktualizację oprogramowania za pomocą centralnego serwera administracyjnego i lokalnych serwerów oddziałowych. Rozwiązanie umożliwia centralne zarządzanie obrazami oprogramowania dla urządzeń POS, automatycznie dopasowując obrazy do profili sprzętowych, rozsyłając je do serwerów oddziałowych i automatycznie instalując odpowiednie obrazy na urządzeniach POS.

Usprawnienia wprowadzone w najnowszej wersji systemu obejmują narzędzia do tworzenia obrazów, rozszerzenie listy obsługiwanego sprzętu oraz wzorce konfiguracji i skrypty do zarządzania wielowarstwowymi środowiskami POS. SUSE Linux Enterprise Point of Service umożliwia budowanie przez użytkowników własnych obrazów oprogramowania, ponadto w pakiecie zawartych jest wiele gotowych obrazów, udostępniających mechanizmy obsługi popularnych w zastosowaniach handlowych standardów tworzenia aplikacji, np. JavaPOS.

Józef Muszyński