14 największych wyzwań inżynierii w XXI wieku?

Fundacja National Science Foundation ogłosiła niedawno 14 największych wyzwań inżynierii w XXI wieku, które - jeżeli udałoby się je zrealizować - znacznie poprawiłyby jakość naszego życia. Jednak to nie wszystko, fundacja chce również żebyśmy ocenili, które z tych wyzwań powinny być najważniejsze.

Ostatecznie, to co mamy do wyboru rozkłada się na cztery podstawowe grupy zagadnień, które są niezbędne dla rozkwitu ludzkości: trwałość, zdrowie, zmniejszanie wrażliwości i czerpanie radości z życia. Komitet nie próbował brać pod uwagę wszystkich ważnych wyzwań, ani też wskazywać sposobów na rozwiązywanie poszczególnych z nich. W badaniach chodziło raczej o wskazanie, co można zrobić żeby pomóc ludziom i planecie prosperować, a nie o skupienie się na wróżeniu z fusów.

Komitet złożony z naukowców i inżynierów, m.in. Larryego Page współtwórcę i szefa produktu Google, Roberta Langera profesora MIT (Massachusetts Institute of Technology) oraz Roberta Socolowa, profesora mechaniki i inżynierii kosmicznej Uniwersytetu Princeton, przygotował listę wyzwań bez wskazywania ich wagi lub miejsca w szeregu. Zamiast tego NAE (National Academy of Engineering) daje możliwość wypowiedzenia się opinii publicznej oraz oddania swojego głosu na najpoważniejsze wyzwanie. Głosować można pod tym adresem: www.engineeringchallenges.org.

Do wyboru mamy następujące kwestie:

- Sprawienie, aby energia słoneczna była tańsza pod względem inwestycyjnym

- Otrzymywanie energii będącej rezultatem reakcji syntezy

- Zapewnienie dostępu do czystej wody

- Przebudowa i usprawnienie infrastruktury miejskiej

- Ulepszanie informatyki zdrowotnej

- Tworzenie lepszych leków

- Opracowanie metod sekwestracji dwutlenku węgla

- Opanowanie cyklu przetwarzania azotu

- Rozpracowanie ludzkiego mózgu

- Zapobieżenie terrorowi nuklearnemu

- Zabezpieczenie cyberprzestrzeni

- Usprawnienie rzeczywistości wirtualnej

- Ulepszenie metod nauczania nakierowanych na potrzeby jednostki

- Zaprojektowanie narzędzi pozwalających na dokonywanie odkryć naukowych

Być może nie przez przypadek NSF w tym miesiącu poprosiła rząd federalny o "wygenerowanie" środków z budżetu - 6,85 miliardów dolarów w roku 2009 (o 13% więcej niż w budżecie przewidzianym na rok 2008) w celu zintensyfikowania badań nad cyberbezpieczeństwem, zaawansowanymi procesorami, nowymi technologiami pozyskiwania energii i innymi. Dwa tygodnie temu znowu NSF poprosiła rząd USA o 20 milionów dolarów na utworzenie w 2009 roku programu pod nazwą "Science and Engineering Beyond Moore's Law" (w wolnym tłumaczeniu "Nauka i Inżynieria poza granicami prawa Moore-a"). Program ten miałby finansować badania akademickie nad technologiami takimi jak nanorurki węglowe, komputery kwantowe, komputery wielordzeniowe - mogącymi zastąpić obecną technologię opartą na tranzystorach. Zgodnie z tym, co "twierdzi" prawo Moore-a liczba tranzystorów, które mogą być umieszczone na jednej płytce silikonu oraz ich możliwości obliczeniowe podwajają się co ok. 18 miesięcy.

Patryk Królikowski