Epicor Software: nowa generacja SOA

Firma udostępniła Epicor Internet Component Enviroment (ICE) 2.0, który według zapewnień firmy jest rozwiązaniem SOA nowej generacji, przeznaczonym do budowania dynamicznych aplikacji biznesowych, wykorzystującym możliwości Microsoft Windows Server 2008, SQL Server 2008 i Visual Studio 2008.

Opierając się na sprawdzonych technologiach web services, takich jak Microsoft .Net Framework, Epicor ICE 2.0 zapewnia adaptowalną SOA, która ma pomoc przedsiębiorstwom w obniżaniu kosztów, zwiększaniu wykorzystania sprzętu, optymalizacji infrastruktury i dostępności serwerów. Jako szkielet rozwiązań ERP nowej generacji, Epicor ICE 2.0 wykorzystuje Web2.0 i koncepcje Enterprise SOA, które zapewniają adaptowalną strukturę do tworzenia aplikacji dynamicznych.

Technologia Epicor pozwala użytkownikom na personalizowanie i modyfikowanie możliwości aplikacji w pojedynczym środowisku i następnie wdrażanie ich jednocześnie w klientach Windows i przeglądarkach obsługujących AJAX. Innowacje związane z Web 2.0 obejmują wirtualizację (Microsoft Hyper-V), prezentacje (Microsoft Office Communication Server 2007), wyszukiwanie i zarządzanie zawartością w przedsiębiorstwie (Microsoft Office SharePoint Server), strukturę czasu rzeczywistego business intelligence (Microsoft Office PerformancePoint Server) jak również obsługę RSS.

Józef Muszyński