Pierwszy produkt DLP Trend Micro

Firma wprowadziła na rynek Trend Micro LeakProof 3.0, pierwsze rozwiązanie do ochrony przed wyciekiem danych oparte na technologii przejętej wraz z firmą Provilla.

Większość wycieków danych spowodowanych jest przez legalnych użytkowników, mających dostęp do danych w sieci przedsiębiorstwa. Pracownicy są często największym kłopotem z punktu widzenia bezpieczeństwa. Nowe interaktywne alerty z punktów końcowych Trend Micro LeakProof 3.0 pozwalają na definiowanie okienek dialogowych związanych z wrażliwą treścią, bezpośrednio na ekranach komputerów pracowników. Takie ramki alarmowe edukują pracowników, zwracając ich uwagę na problemy bezpieczeństwa i pozyskując ich wsparcie w zapobieganiu wyciekom danych.

LeakProof 3.0 zawiera także inne ulepszenia, takie jak obsługa szyfrowania i przeprojektowana konsola zarządzania, pozwalająca na łatwiejsze monitorowanie i administrowanie polityką bezpieczeństwa.

Józef Muszyński