Energooszczędne komputery w ministerstwach

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady od 4 marca 2008 w przetargach na sprzęt komputerowy organizowanych przez administrację centralną musi być brana pod uwagę jego energochłonność.

Oznacza to, że w przetargach na sprzęt biurowy zamawiający nie będą mogli dopuszczać do przetargu sprzętu, który nie spełnia norm Energy Star - czytamy w dzienniku Rzeczpospolita. Rozporządzenie dotyczy takiego sprzętu jak komputery, monitory oraz kopiarki, faks, drukarki i skanery.

Rozporządzenie nie dotyczy przetargów organizowanych przez samorządy.

Monika Tomkiewicz