Światłowody czy miedź?

Miedź czy światłowody? Dyskusja trwała dopóty, dopóki nie wprowadzono 10-gigabitowych rozwiązań ze światłowodami Ethernet. Niemniej, jeszcze się nie skończyła. W świecie ośrodków przetwarzania danych ogólnie odnotowuje się mocne poparcie dla opcji światłowodów, ale jest oczywiste, że miedź nie straciła nic na atrakcyjności w tradycyjnych systemach biurowych.

Chociaż dostępne są już od pewnego czasu, niemniej 10-gigabitowe światłowody Ethernetu nie zastąpiły miedzi jako rozwiązania alternatywnego we wszystkich zastosowaniach. Jeszcze nie tak dawno głoszono radośnie zwycięstwo tego rozwiązania technicznego w LAN i zwiastowano koniec alternatywnych rozwiązań opartych na miedzi. Ale to nie nastąpiło. Przeciwnie, biorąc pod uwagę bieżący postęp technologiczny i wynalazki w dziedzinie opcji związanej z miedzią, utrzyma się ona jeszcze przez dosyć długi czas.

W systemach biurowych wymagających Ethernetu poniżej 10G, okablowanie miedziane nadal jest generalnie w użyciu. Jeżeli konieczne są szybkości rzędu 10G Ethernet lub wyższe, należy rozpatrzyć kilka aspektów, które mają wpływ na ostateczny wybór:

Szybkość i odległość

Zgodnie z generalną zasadą, światłowody znacznie przewyższają miedź, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą duże odległości i duże szybkości. Chociaż początkowo przypuszczano, że włókna mają zdolność nieograniczonego przenoszenia pasma na niewyobrażalnie duże odległości, prawda okazuje się mniej optymistyczna. Jeżeli chodzi o odległość przenoszenia, wydaje się obecnie, że włókna przewyższają miedź tylko dwu- lub trzykrotnie. Oczywiście pozostaje to istotną zaletą godną rozważenia, ale wiążącą się z kosztami.

Badania w dziedzinie okablowania miedzianego, dzięki bieżącemu postępowi innowacji technologicznych, wykazały większe korzyści tego rozwiązania w zakresie przenoszenia szerokich pasm poprzez ulepszone standardowe kable i łącza (RJ45, GG45). W najbliższej przyszłości zapewnia im to dominującą pozycję w mediach LAN na krótszych dystansach (do 100 m); szczególnie tam, gdzie szybkość stanowi mniej istotny czynnik niż koszt jej zwiększenia. Dobrym przykładem może być tradycyjna obsługa (sterowanie) z pulpitu sterowniczego, gdzie zdalnie sterowane urządzenia, takie jak kamery, urządzenia kontrolne i czujniki zasilane są jako urządzenia dodatkowe poprzez Ethernet (PoE).

Lokalizacje zawierające połączenia powyżej 100 m wymagają systemów wzmacniających, które zapewnią większą odległość przekazu. Zwykle osiąga się to poprzez dodatkowe tablice rozdzielcze, co jednak znacznie zwiększa koszty.

W takich przypadkach światłowody stanowią lepsze rozwiązanie, ponieważ nie wymagają dodatkowych tablic rozdzielczych. Dlatego też należy rozważyć alternatywę światłowodową.

Kwestia kosztu

Jak dotychczas miedź była znacznie korzystniejsza cenowo niż światłowód. Koszt sieci ze światłowodów wraz z okablowaniem i wyposażeniem aktywnym kształtuje się na poziomie ok. 2,5 razy wyższym niż alternatywna infrastruktura miedziana. Różnica ta będzie się stopniowo zmniejszała w miarę obniżania kosztów aktywnej transmisji z wykorzystaniem światłowodów w technologii VCSEL poprzez zastąpienie kosztownych laserów.

Miedź nie jest zbyt konkurencyjna wobec światłowodów w zakresie szerokości pasma przenoszenia, nie ma bowiem innego rozwiązania jak tylko stosowanie coraz szerszych i cięższych kabli. Wady ich są oczywiste: trudności w instalacji oraz waga i rozmiary zajmujące coraz więcej cennej przestrzeni. Zamiast oszczędności miejsca, wymagają one więcej przestrzeni. Należy to szczególnie uwzględniać w ośrodkach przetwarzania danych. Ponadto światłowody często lepiej nadają się do użytku zewnętrznego.

Łatwość instalacji

Koszty instalacji stanowią ok. 60% łącznych kosztów inwestycji w projektach okablowania. W tym zakresie miedź ma istotną przewagę nad światłowodem ze względu na fakt, że montaż łączy w okablowaniu miedzianym jest znacznie prostszy niż przy włóknach szklanych. W przypadku światłowodów użytkownik musi sobie poradzić ze znacznie większą różnorodnością łączy. Ponadto instalacja okablowania światłowodowego wymaga porad i wskazówek ze strony znacznie szczuplejszego grona specjalistów niż okablowania miedzianego. Jednakże ostatnie odkrycia pozwalają sądzić, że następna generacja łączy światłowodowych, takich jak łącza prefabrykowane, uczyni ich montaż prostszym i łatwiejszym.

Dodatkowe wsparcie dla światłowodów przychodzi z niespodziewanego źródła: strażnicy czystości środowiska podkreślają korzyści ekologiczne rozwiązań z ich zastosowaniem oraz fakt mniejszej emisji dwutlenku węgla przy ich produkcji. W ośrodkach danych, urządzenia oparte na światłowodachwykazały zmniejszenie emisji o 28% w porównaniu z urządzeniami bazującymi na miedzi.

Przyszłość?

Chociaż przyszłość wydaje się coraz bardziej przemawiać za rozwiązaniami z użyciem światłowodów w nowych systemach, takich jak ośrodki danych, miedź utrzymuje swoją pozycję w typowych systemach biurowych. Nadal pozostaje więc w gestii użytkowników i ich dostawców odpowiednia analiza konkretnych zastosowań przed określeniem najlepszego rozwiązania dla każdego z nich.

Autorem artykułu jest Oene-Wim Stallinga z Nexans Cabling Solutions

NetWorld