McAfee: bezpieczeństwo dla rozwiązań wirtualizacyjnych

Firma poinformowała o nawiązaniu z VMware współpracy ramowej, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa rozwiązań wirtualizacyjnych.

W ramach współpracy McAfee planuje włączyć technologię VMware VMsafe do swojej oferty rozwiązań bezpieczeństwa. Firma podpisała również z VMware umowę OEM przewidującą wykorzystanie technologii VMware ESX Server.

Jednocześnie McAfee udostępniła wersję beta rozwiązania Email and Web Security Virtual Appliance. Rozwiązanie opracowano specjalnie dla platformy VMware. Urządzenie wirtualne, dysponujące tymi samymi możliwościami, co fizyczne urządzenia McAfee, ma chronić sieci przez spamem, złośliwym oprogramowaniem i ryzykiem wynikającym z odwiedzania niebezpiecznych stron internetowych.

W ramach strategii dostarczania kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa dla środowisk wirtualnych firma McAfee udostępnia także nowe usługi oceny bezpieczeństwa infrastruktury wirtualnej - Foundstone Professional Services.

Usługi są rozwinięciem znanych usług bezpieczeństwa Foundstone. Oferta zarządzania ryzykiem McAfee, zgodna z rozwiązaniami wirtualizacyjnymi VMware, ma ułatwiać przedsiębiorstwom tworzenie bezpiecznych środowisk informatycznych wykorzystujących techniki wirtualizacji. Usługi Foundstone Professional Services mają wspomagać tworzenie, wdrażanie i utrzymanie infrastruktury wirtualnej na pożądanym poziomie bezpieczeństwa. Konsultanci Foundstone pomagać będą w definiowaniu i ograniczaniu zagrożeń infrastruktury wirtualnej drogą analizy aspektów personalnych, procesów i technologii związanych z konkretnym wdrożeniem.

Z kolei platforma ePolicy Orchestrator, która pozwala na centralne zarządzanie produktami bezpieczeństwa pochodzącymi od różnych dostawców oraz ocenę zgodności z wymogami prawa i audytowanie systemów fizycznych i wirtualnych, ma usprawniać działania związane z bezpieczeństwem środowisk wirtualnych.

Józef Muszyński