Tylko 20% internautów uważa usługi bankowości internetowej za bezpieczne

Większość polskich internautów nie jest przekonana, że systemy bankowości elektronicznej są wystarczająco bezpieczne. Obawiają się oni przede wszystkim włamań na konta. Tylko jeden na dziesięciu internautów nie ma żadnych zahamowań przed korzystaniem z internetowych rachunków bankowych. Pozostali są skłonni płacić za dodatkowe zabezpieczenia ok. 7 zł miesięcznie.

Wyniki badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie firmy F-Secure pokazują, że czterech na pięciu ankietowanych nie jest przekonanych o bezpieczeństwie transakcji realizowanych za pomocą kanałów bankowości elektronicznej. Prawie połowa (47%) badanych za największe zagrożenie związane z korzystaniem z usług bankowości internetowej uważa ryzyko związane z niepowołanym dostępem do konta. Niepokój budzą też możliwość kradzieży danych dostępowych (13%) i phishing (6%). Tylko 3% ankietowanych za ważne zagrożenie uznało oprogramowanie typu spyware. Tyle samo osób wyraziło obawę bycia podglądanym podczas korzystania z bankowości internetowej.

Według przedstawicieli firmy F-Secure tylko niektóre obawy ankietowanych są uzasadnione. Dziwi zaś przede wszystkim niska świadomość zagrożeń związanych z oprogramowaniem szpiegowskim. Eksperci podkreślają jednak, że wyniki badania przeprowadzonego w Polsce nie odbiegają od tych, dotyczących krajów zachodnich. Warto także dodać, że w przeprowadzonym pod koniec zeszłego roku badaniu wzięły udział zarówno osoby posiadające konto bankowe obsługiwane przez Internet, jak również takie, które z serwisów bankowości online nie korzystają w ogóle.

Autorzy raportu podkreślają również, że ankietowani mieli trudności z określeniem ile, ich zdaniem, warte byłyby dodatkowe zabezpieczenia internetowych kanałów dostępu do konta. Najchętniej wyceny wartości takich systemów dokonywali badani zajmujący kierownicze stanowiska, prywatni przedsiębiorcy, pracownicy administracji i usług oraz studenci. Średnia kwota wynosiła 7,27 zł. Niestety nie doprecyzowano czy miałoby chodzić o proaktywne systemy zabezpieczeń, czy też o ochronę przed ewentualnymi skutkami włamań.

Pod koniec 2007 roku w Polsce było prawie 6 mln aktywnych rachunków obsługiwanych przez Internet. W ciągu dwóch najbliższych lat liczba ta może przekroczyć 10 mln.

Piotr Waszczuk