IDC: lawinowo przybywa cyfrowych danych

Według analityków IDC użytkownicy tworzą dużo więcej danych w postaci cyfrowej niż to wcześniej przewidywano. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, że ilość cyfrowych danych wytworzonych przez użytkowników w ciągu jednego roku przewyższyła pojemność pamięci masowych znajdujących się na całym świecie.

W raporcie napisano, że użytkownicy wytworzyli, odczytywali i replikowali w 2007 r. aż 281 eksabajtów cyfrowych danych (281 miliardów gigabajtów), czyli o 10% więcej niż przewidywano. Pojemność wszystkich systemów pamięci masowych pracujących na całym świecie (dyski twarde, pamięci taśmowe, dyski CD i DVD) wynosiła w tym czasie ok. 264 eksabajtów. Dla porównania, w 2006 r. użytkownicy wytworzyli i replikowali 161 eksabajtów cyfrowych informacji.

Jednak IDC zwraca uwagę na fakt, iż nie oznacza to wcale, że istnieje obecnie deficyt pamięci masowych. Rzecz w tym, że nie wszystkie tworzone i replikowane cyfrowe informacje wymagają przechowywania. Dzieje się tak np. w przypadku obrazów IPTV czy rozmów VoIP - cyfrowe dane są wtedy oglądane i transmitowane, ale nie są zapisywane.

Ciekawe jest to, że firmy i zatrudnieni w nich pracownicy tworzą 30% wszystkich cyfrowych danych, a 70% przypada na indywidualnych użytkowników i takie informacje, jak fotografie, obrazy wideo, rozmowy VoIP oraz wiadomości e-mail.

Raport przewiduje, że w 2011 r. użytkownicy wytworzą 1800 eksabajtów danych, czyli dwa razy więcej niż pojemność wszystkich systemów pamięci masowych pracujących wtedy na całym świecie.

A oto krótki przegląd użytkowników i aplikacji wymienionych w raporcie, które wytwarzają największe ilości cyfrowych danych:

*Wal-Mart odświeża bazę danych zawierającą informacje o swoich klientach co godzinę. Baza danych ma wielkość 600 TB i w ciągu jednej godziny dodawanych jest do niej ok. 1 mld nowych wpisów.

*Olbrzymie ilości cyfrowych danych wytwarza przemysł naftowy i gazowy. Firma Chevron wytwarza np. każdego dnia 2 TB nowych danych cyfrowych.

*Bardzo dużo nowych danych cyfrowych wytwarzają firmy produkcyjne, uruchamiając coraz więcej aplikacji wykorzystujących technologie RFID oraz instalując systemy monitorowania wykorzystujące cyfrowe kamery.

*YouTube - 100 mln użytkowników tej witryny wytwarza obecnie tyle cyfrowych danych, co wszystkie szpitale i instytucje medyczne.

Janusz Chustecki