Jak mierzyć energooszczędność centrów danych?

Centra danych pochłaniają dużo energii, dlatego dostawcy serwerów, urządzeń sieciowych oraz systemów chłodzących robią wiele, aby ich produkty pobierały jak najmniej prądu. Specjaliści pracują natomiast nad parametrami, które mogą oceniać energooszczędność centrów danych. Największe szanse na akceptację mają dwa parametry: Power Usage Effectiveness i Data Center Infrastructure Efficiency.

Oba parametry opracowało i wspiera konsorcjum Green Grid. Jego członkami są tak znane firmy, jak: AMD, American Power Conversion, Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Sun oraz VMware. Konsorcjum wspiera inicjatywy zmierzające do opracowania narzędzia, które pozwalałoby oceniać, czy centrum danych jest ekologiczne i przyjazne środowisku.

Green Grid opracowało ostatnio dwa parametry służące do oceniania centra danych pod względem energooszczędności:

1. Power Usage Effectiveness (PUE) to współczynnik, który w przypadku energooszczędnego centrum danych nie powinien być większy niż 2 i jest tym korzystniejszy, im bardziej zbliża się do wartości 1. Współczynnik obliczamy dzieląc moc pobieraną przez wszystkie urządzenia zainstalowane w centrum danych przez moc pobieraną tylko przez sprzęt IT (czyli przez serwery, przełączniki, pamięci masowe, urządzenia I/O, itd.).

2. Data Center Infrastructure Efficiency (DCiE) stanowi odwrotność parametru PUE. Jest podawany w procentach i pokazuje stosunek mocy pobieranej przez sam sprzęt obliczeniowy do tej pobieranej przez całe centrum danych (a więc również przez systemy chłodzące, przez systemy oświetlajace i przez inne elementy wchodzące w skład centrum). Centrum danych jest w tym przypadku tym bardziej energooszczędne, im parametr DCiE jest większy: im więcej pobieranej mocy przypada na serwery, przełączniki, routery i inne urządzenia informatyczne, a nie na pozostałe elementy. Moc pobieraną przez sprzęt informatyczny dzielimy przez moc pobieraną przez wszystkie urządzenia elektryczne pracujące w centrum, a uzyskaną liczbę mnożymy przez sto, otrzymując w ten sposób parametr DCiE.

Parametry opracowane przez Green Grid prezentowano już na wielu konferencjach, a cała koncepcja spotkała się z żywym zainteresowaniem tak producentów sprzętu informatycznego, jak i użytkowników. Pomysł opracowania standardu opartego na parametrach PUE i DCiE popierają amerykańskie agencje U.S. Environmental Protection Agency i Department of Energy. Cała idea musi być jeszcze szczegółowo doprecyzowana i przedstawiona w postaci spójnej propozycji standardu, ale pierwszy krok został już zrobiony.

Green Grid pracuje obecnie nad kolejnym zagadnieniem. Konsorcjum chce zaproponować metodę pozwalającą oceniać również produkcyjność (efektywność działania) centrów danych. W tym przypadku oceniana będzie nie tylko energooszczędność centrum danych, ale jego wydajność - oczywiście nie bezwzględna, ale w odniesieniu do pobieranej energii. W efekcie prac Green Grid powstanie więc parametr podobny np. do tego stosowanego w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie producent podaje, że auto pali na sto kilometrów tyle to a tyle litrów benzyny.

Członkowie Green Grid chcą, aby w przyszłości parametry PUE i DCiE zostały włączone do narzędzi zarządzających systemami informatycznymi, do sieciowych systemów operacyjnych oraz do innych programów monitorujących w czasie rzeczywistym pracę centrów danych.

Janusz Chustecki