Zarządzanie wirtualnymi maszynami - 5 kluczowych zadań

Wirtualne maszyny to gorący temat i zdaje się, że ich ilość wymyka się spod kontroli. Dlaczego wirtualne maszyny cieszą się tak dużym powodzeniem? To proste - omawiane oprogramowanie pozwala przedsiębiorstwom na znaczne oszczędności związane z ograniczeniem niezbędnych zasobów sprzętowych.

Wszystkie elementy wirtualnego środowiska wymagają jednak skutecznego zarządzania. Zidentyfikowaliśmy pięć obszarów, które należy przeanalizować, aby zarządzanie wirtualnymi maszynami w dużych wdrożeniach było możliwe.

1. Śledzenie zmian w wersjach obrazów wirtualnych maszyn.

Technologia wirtualnych maszyn stanowi "opakowanie" bazowego systemu operacyjnego obrazami ISO oraz aplikacjami, które następnie mogą zostać przekształcone w tablicę serwerów funkcjonującą jako wirtualni goście.

W ramach zadań zarządzania należy śledzić zmiany w obrazach systemów, włączając w to system bazowy dla wirtualnych maszyn. Głównym zadaniem jest śledzenie statusu odpowiednich poprawek systemowych.

Bardzo ważne jest, aby obraz zawierał niezbędne moduły i poprawki oraz został zsynchronizowany z korporacyjną polityką uaktualnień.

2. Administracja zasobami i śledzenie wydajności.

Wirtualizacja wprowadza termin mobilności dla wirtualnych systemów operacyjnych oraz uruchamianych na nich aplikacji. Wirtualne maszyny zostały zbudowane do koegzystencji wielu systemów operacyjnych na pojedynczym komputerze.

Każdy produkt wirtualnej maszyny przekazuje statystyki niezbędne do kontroli wydajności. Wirtualny gość może jednak zmonopolizować zasobu bazowego systemu operacyjnego. Może stanowić to wyzwanie dla administratora, który przyjmuje gości (wirtualne maszyny) wraz z ich aplikacjami i zachowaniami.

Śledzenie rozwoju takiego środowiska jest konieczne, podobnie jak śledzenie sąsiadujących maszyn wirtualnych, wykorzystujących zasoby i wydajność fizycznej maszyny bazowej.

3. Kontrola zależności aplikacji od wirtualnej maszyny.

Jedną z głównych korzyści środowiska wirtualnych maszyn jest zdolność do przemieszczania oprogramowania wspierającego wirtualne maszyny z jednej platformy na inną. W celu ułatwienia procesu migracji, administratorzy IT będą zmuszeni do analizy dostępności aplikacji w przypadku zmiany bazowego systemu. Konieczna będzie także synchronizacja zależności, która jest wymagana dla wielu powiązanych procesów. Przykładem takiej zależności może być dostęp z Internetu do serwera WWW, który musi komunikować się z bazą danych. W takim przypadku konieczna może okazać się zmiana konfiguracji serwera DNS, zmiana trasowania, czy zmiana ustawień dostępu.

4. Rola użytkownika i administratora w zarządzaniu wirtualną maszyną.

Identyfikacja dostępu do obrazu wirtualnej maszyny oraz bezpieczne uwierzytelnianie to bardzo ważny element zarządzania. Niezbędna jest administracyjna kontrola dostępu dla celów budowy komponentów wirtualnej maszyny, wprowadzania zmian w konfiguracji, zmian parametrów usprawniających działanie maszyny oraz dostępu do infrastruktury wirtualnej maszyny. W celu powstrzymania kradzieży obrazu, konieczna okaże się dodatkowa kontrola oraz audyt systemowej konfiguracji.

Większość organizacji wykorzystuje hierarchiczną politykę zarządzania, umożliwiającą zmienny poziom administracyjnej kontroli nad sprzętem, wirtualną maszyną, bazowym systemem operacyjnym oraz aplikacjami uruchamianymi na serwerze. Przedstawione mechanizmy dostępu muszą podlegać zarządzaniu.

5. Dlaczego wirtualna maszyna przestała działać?

W każdym momencie, gdy wirtualna maszyna, bazowy system operacyjny lub aplikacja utrzymywana na wirtualnej maszynie zacznie funkcjonować nieprawidłowo, istotna jest nie tylko wiadomość o zdarzeniu, ale także przekazanie szczegółowych informacji o kondycji systemu w czasie wystąpienia zdarzenia. Konfiguracja wirtualnej maszyny, ustawienia bazowego systemu operacyjnego, aktywność aplikacji oraz inne charakterystyczne czynniki, mogą odgrywać znaczącą role w analizie rozwiązania problemu.

***

Artykuł powstał na podstawie materiałów IDG.

Kamil Folga