Ile wart jest polski rynek ITC?

Z danych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIiT) wynika, że polski rynek telekomunikacyjny jest wart ponad 11 mld euro, natomiast rynek informatyczny 5 mld euro. Największym problemem, na jaki zwraca uwagę Izba jest słabo rozpowszechniony podpis elektroniczny.

Charakteryzując polski rynek teleinformatyczny należy przypomnieć, że ponad 60 proc. gospodarstw domowych w Polsce ma komputer, a 40 proc. dostęp do szerokopasmowego internetu. Polacy kupują też coraz więcej sprzętu elektronicznego.

Zdaniem prezesa PIIiT, Wacława Iszkowskiego w rozpowszechnieniu e-podpisu pomogłoby zastosowanie go na szeroką skalę w bankowości elektronicznej, z której korzysta obecnie ponad 20 proc. społeczeństwa - czytamy na portalu Gazeta.pl.

Monika Tomkiewicz