Cisco Capital i BPH Leasing dla MŚP

Cisco Capital i BPH Leasing wdrożyły wspólny program finansowania mający na celu pomoc małym i średnim firmom w pozyskiwaniu najnowszych technologii. Specjalnie przygotowana ścieżka Easy Lease umożliwi wydanie decyzji o przyznaniu finansowania "od ręki".

Aby zachęcić firmy do sięgania po najnowsze rozwiązania teleinformatyczne stworzono uproszczoną ścieżkę Easy Lease. W ramach tej procedury są realizowane transakcje do 120 tys. zł. Easy Lease nie wymaga od przedsiębiorców przedstawiania pełnej dokumentacji finansowej firmy (która zwykle jest potrzebna przy pozyskiwaniu finansowania) ani ustanawiania zabezpieczeń. Opłata wstępna może wynosić tylko 10% wartości leasingowanego sprzętu. Oferta Easy Lease jest dostępna w formie leasingu operacyjnego i może być zawarta na okres od 18 do maksymalnie 36 miesięcy. Certyfikowani partnerzy firmy Cisco oraz doradcy BPH Leasing będą pomagać przedsiębiorcom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy leasingu.

Według Mieczysława Woźniaka, prezesa zarządu BPH Leasing, ta forma finansowania w branży IT szybko rośnie: - W 2007 roku zanotowaliśmy 30% wzrost tego segmentu rynku, który obecnie stanowi ok. 2% całego portfela leasingowego. Wciąż pozostajemy jednak w tyle za naszymi zachodnimi sąsiadami, gdzie leasing IT ma średnio 10% udział w rynku.

Badanie przeprowadzone w Polsce na zlecenie firmy Cisco wskazuje, że małe i średnie firmy szybko wykorzystują nowe technologie, a wiele z nich zmodernizowało posiadaną sieć LAN lub WAN od początku 2005 r. Wdrożenia związane z infrastrukturą sieciową są nadal znaczącą pozycją w inwestycjach, w 2008 roku 43 procent badanych firm planuje modernizację sieci LAN, a 33 procent przedsiębiorstw sieci WAN. Nowoczesna infrastruktura teleinformatyczna otwiera możliwości integracji głosu, przesyłania danych i wykorzystywania sieci jako platformy dla szerokiego zakresu usług i aplikacji takich jak systemy zarządzania finansami i kontaktami z klientami.

Krzysztof Jakubik