Poczta z Lotus Notes na iPhone

Sybase wprowadza obsługę iPhone w Information Anywhere Suite, początkowo jedynie dla poczty elektronicznej. Użytkownicy Lotus Notes będą mogli bezpiecznie przekazywać wiadomości pocztowe do urządzeń iPhone.

Nie tak dawno Apple zapowiedziała plan wsparcia technologii Microsoft ActiveSync w drugiej generacji oprogramowania iPhone, co umożliwi użytkownikom tego urządzenia odbieranie poczty z Exchange. Zapowiedź ta nie obejmowała jednak możliwości odbioru poczty na iPhone przez użytkowników Lotus Notes. Sybase uzupełnienia tę lukę.

Information Anywhere zawiera komponent, który rezyduje na korporacyjnej zaporze ogniowej. Stanowi on punkt zakończenia połączenia urządzenia mobilnego i nie wymaga od administratorów otwarcia wejściowego portu komunikacyjnego do infrastruktury poczty elektronicznej. IAnywhere umożliwia wykorzystanie takiego proxy do obsługi iPhone poza zaporą ogniową.

Początkowo Information Anywhere Suite będzie obsługiwać iPhone jedynie w zakresie poczty elektronicznej, synchronizując pocztę z klientem poczty elektronicznej iPhone. Ponadto oprogramowanie umożliwi użytkownikom wyszukiwanie współpracowników w korporacyjnych usługach katalogowych oraz kontaktów za pośrednictwem przeglądarki telefonu.

Wbudowanie tej możliwości do iPhone nie wymaga korzystania z platformy iPhone SDK, wydanej niedawno przez Apple w wersji beta. W przyszłości iAnywhere ma również obsługiwać dodatkowe usługi dla iPhone.

Information Anywhere obsługuje Lotus Domino r6,7 i 8 oraz MS Exchange 2000, 2003 i 2007. Zestaw pozwala także na przekazywanie danych do urządzeń Windows Mobile, Symbian i Palm.

Józef Muszyński