Red Hat uwalnia kod systemów zarządzania tożsamością

Firma udostępniła w formule open source kod swojej struktury zabezpieczeń Red Hat Certyficate System, przeznaczonej do zarządzania tożsamością użytkowników oraz transakcjami w sieci.

Red Hat nabyła ten system trzy lata temu od AOL, ale dotychczas tylko niektóre elementy tego systemu - związane z serwerem webowym Apache i Red Hat Directory Server - były otwarte.

Krok ten ma ułatwić integrowanie tej technologii, poprzez projekty open source, z innymi technologiami bezpieczeństwa i zarządzania Red Hat.

Jeden z nich, projekt freeIPA, ma zapewniać centralne zarządzanie tożsamością i polityką oraz audytem dla platform Unx i Linux, wykorzystując technologie open source i otwarte standardy.

Józef Muszyński